a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

ועדה רפואית ביטוח לאומי

ועדה רפואית ביטוח לאומי

ועדה רפואית ביטוח לאומי

ועדה רפואית ביטוח לאומי : הועדה הרפואית קובעת במידה רבה את זכויותיו של הנפגע ומכאן חשיבותו הרבה של נושא זה.

נפגעתם בתאונת עבודה וזומנתם אל ועדה רפואית ביטוח לאומי ? מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין ועדה רפואית.

המידע שיוצג להלן עשוי להיות יקר מפז עבורכם!

השלבים הראשונים לפני ועדה רפואית ביטוח לאומי

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה עליכם להגיש תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום דמי פגיעה.

במידה וביטוח לאומי הכיר בתאונה כפגיעה בעבודה והנפגע סובל עדיין מהגבלה, עליו להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות לביטוח לאומי.

לאחר הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות, יוזמן הנפגע אל ועדה רפואית ביטוח לאומי תאונת עבודה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי היא זו אשר תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לנפגע, כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

כבר בשלבים הללו, חשוב לארגן היטב את המסמכים הרפואיים ולוודא שהם תומכים בתלונותיכם ומשקפים נאמנה את מצבכם.

לקריאה נרחבת בנושא כדאי לקרוא את המאמר שכתורתו: תאונת עבודה ביטוח לאומי.

ועדה רפואית ביטוח לאומי

כאמור לעיל, נפגע בתאונת עבודה הטוען לנכות רפואית, יוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית. בועדה רפואית יושב מומחה רפואי בתחום הפגיעה הרלוואנטי.

הרופא אינו עובד של המוסד לביטוח לאומי (אולם הוא מתמנה על ידי ביטוח לאומי).

בנוסף לרופא, יושב בועדה הרפואית גם מזכיר, שהינו עובד ביטוח לאומי ובסמכותו לזמן את הרופאים בהתאם להתמחותם המקצועית.

במידה ונגרמו לנפגע מספר פגיעות כתוצאה מתאונת עבודה בתחומי רפואה שונים, הנפגע יופנה לייעוצם של פוסקים רפואיים נוספים, אשר יחוו דעתם ויקבעו האם נותרה נכות רפואית ובאיזה שיעור.

הרופא אשר ישב בוועדה הרפואית יסכם את כל הקביעות ויקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית של הנפגע.

במידה וזומנתם לועדה רפואית חשוב להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי בהקדם האפשרי.

ועדה רפואית ביטוח לאומי – טיפים ועצות מעשיות

פעמים רבות אנו נשאלים מה עושים בועדה רפואית ביטוח לאומי ? כיצד מתכוננים לועדה רפואית ? מה צריך לומר בועדה רפואית וכו'.

ראשית, אנו ממליצים לפנות לייעוץ פרטני עם עורך דין ועדה רפואית, אשר יידע לייעץ לכם ולכוון אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה.

בכל מקרה, יש לדאוג שכל החומר הרפואי הרלוואנטי יעמוד בפני הוועדה הרפואית לרבות דיסקים של צילומי הדמייה (ולא רק פיענוחים).

יצוין, כי הוועדה הרפואית רשאית לפנות למוסדות הרפואיים ולבקש להזמין את תיקיו הרפואיים של הנפגע.

בעת כניסה לוועדה רפואית יישאל הנפגע אם הוא עובד היום, אם הוא מקבל טיפולים רפואיים, וכן יתבקש הוא לספר מהן התלונות והמגבלות מהם הוא סובל כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

מזכיר הוועדה כותב לפרוטוקול את כל תלונות הנפגע ומומלץ לוודא שאכן כל התלונות נרשמו.

ניתן להגיש מסמך בכתב המפרט את כל התלונות והמגבלות, וניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין ועדה רפואית, אשר יוכל לטעון בשם הנפגע ולפרט את הקשיים והמגבלות מהם סובל הנפגע.

כמו כן, הנפגע רשאי להציג בפני הוועדה הרפואית ולהגיש לוועדה חוות דעת רפואיות פרטיות מטעמו המפרטות את אחוזי הנכות שנותרו לו והקשר בין אותה נכות לתאונת עבודה.

לאחר שהנפגע סיים לטעון בפני הוועדה הרפואית, הוא יתבקש לחתום על כך שאלו הן תלונותיו וכי הוא מסכים להיבדק על ידי רופאי הוועדה.

לאחר מכן, הנפגע יעבור בדיקה רפואית על ידי רופא או רופאי הוועדה. נציג מטעם הנפגע רשאי להיות נוכח בעת הבדיקה.

בהתאם לכל החומר הרפואי שהוצג בפניה, לרבות חוות דעת רפואיות, טיעוני הנפגע ובדיקתו הקלינית, תקבע הוועדה הרפואית מהי נכותו הרפואית של אותו נפגע כתוצאה מתאונת עבודה.

ייצוג בועדה רפואית בביטוח לאומי – עורך דין ועדה רפואית

כל אדם רשאי להיות מיוצג בועדה רפואית על ידי עורך דין.

לנוכח החשיבות הרבה של קביעת אחוזי הנכות, אף מומלץ להתייעץ עם עורך דין ועדה רפואית, הבקיא בתחום ביטוח לאומי ותאונות עבודה מבעוד מועד.

עורך דין ועדה רפואית, העוסק בייצוג בועדות רפואיות בביטוח לאומי, רשאי:

♦ לשלוח חומר רפואי לוועדה הרפואית;

♦ להציג בפניה חוות דעת רפואיות;

♦ להעלות טיעונים בפני הוועדה

♦ לבקש לעיין בפרוטוקול הועדה;

♦ לטעון לגבי נכותו הרפואית של הנפגע;

♦ לטעון לגבי קשר סיבתי או היעדר מצב קודם;

♦ לטעון לגבי הצורך בהפעלת תקנה 15;

♦ ועוד.

עורך דין ועדה רפואית צריך להיות בעל ניסיון רב הן בתחום הרפואי והן בתחום המשפט.

ייצוג הולם בועדה רפואית עשוי לסייע לנפגע במידה רבה בקבלת זכויותיו מביטוח לאומי.

יש לציין כי ועדה רפואית ביטוח לאומי מחויבת לבדוק את הקשר הסיבתי בין נכותו הרפואית של הנפגע לבין תאונת העבודה שארעה לו.

הועדה הרפואית תקבע אחוזי נכות רפואית לנפגע ואחוזים אלה הם אשר קובעים את זכאותו של הנפגע בתאונת עבודה לזכויות בביטוח לאומי.

זכור: ייעוץ עם עורך דין תאונת עבודה עשוי למקסם את זכויותיך ולשפר את סיכוייך בתביעה מול ביטוח לאומי.

ועדה רפואית ביטוח לאומי – אחוזי נכות

ועדה רפואית תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לנפגע, בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי.

רק ליקויים אשר נגרמו כתוצאה מתאונת עבודה, יוכרו לצורך קבלת זכויות והטבות כתוצאה מאותה תאונת עבודה.

לפיכך אם לנפגע ישנם ליקויים רפואיים שקדמו לתאונת עבודה ואינם קשורים אליה, הוועדה עשויה להפחית את הנכות הרפואית שקשורה לאותם ליקויים קודמים.

ישנה חשיבות עליונה להיעזר בשירותיו של עורך דין ועדה רפואית, לצורך ייצוג בועדה רפואית ביטוח לאומי.

יצוג בועדה רפואית ביטוח לאומי עשוי לשפר את סיכויי של הנפגע לקבל את אחוזי הנכות ההולמים את מצבו. 

ברשימת הליקויים של ביטוח לאומי מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות רפואי מוגדר.

במידה ולנפגע נגרמו מספר ליקויים כתוצאה מאותה תאונת עבודה, ייקבעו אחוזי נכות רפואית בגין כל ליקוי, כאשר אחוז הנכות הרפואית ייקבע באופן משוקלל (ולא באמצעות חיבור הסכומים).

כך לדוגמא במידה ונגרמו לנפגע 10% בגין פגיעה אורטופדית ו-10% בגין פגיעה נוירולוגית כתוצאה מתאונת עבודה, הרי שסך אחוזי הנכות הרפואית יהיו באופן משוקלל 19% בלבד (ולא 20%).

בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי, יקבל הנפגע מענק חד פעמי או קצבה חודשית:

מענק חד פעמי לנפגעי תאונות עבודה

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-9% אינו זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

לעומת זאת, נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית נכות בשיעור שבין 10% ל- 19% יקבל מענק חד פעמי.

מענק חד פעמי הינו סכום חד פעמי, אשר מבוסס על אחוז הנכות הרפואית שנקבע לנפגע ושכרו של אותו נפגע עובר לתאונה.

סכום המענק החד פעמי שווה לקצבה חודשית כפול 43 .

קצבת נכות חודשית לנפגעי תאונות עבודה

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה יהיה זכאי לתשלום קצבה חודשית.

גובה הקצבה ייקבע בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו לנפגע וכן בהתאם לשכרו של הנפגע עובר לתאונת עבודה.

קצבת הנכות החודשית מחושבת על פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לנפגע, מתוך סכום הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%.

מהשכר המבוטח גוזרים 75% ואת המספר שהתקבל כופלים באחוזי הנכות שנקבעה על ידי ועדה רפואית ביטוח לאומי.

כך לדוגמא, נפגע שמרוויח 10,000 ש"ח לחודש וועדה רפואית קבעה לו נכות בשיעור של 30% נכות,

יהיה זכאי לקצבה חודשית בשיעור של 2,250 ש"ח לחודש (10,000 ש"ח כפול 75% כפול 30%).

יצוין, כי במידה והנפגע קיבל מענק, אולם לאחר מכן, הוחמר מצבו הרפואית ונקבע לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה,

הוא יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית כאשר מסכום הקצבה ינוכה סכום המענק העודף ששולם לו.

הגדלת הנכות הרפואית לנפגעי עבודה – תקנה 15

במקרים שבהם פגיעתו של הניזוק בתאונת עבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ונגרמה לו ירידה ניכרת בהכנסותיו, רשאית הוועדה הרפואית להפעיל את תקנה 15 לתקנות ביטוח לאומי .

המשמעות של הפעלת תקנה 15 הינה הגדלת הנכות הרפואית של הנפגע, עד מחצית מהנכות שנקבעה לנפגע וזאת מכוח .

כך לדוגמא, אם נקבעה לנפגע נכות רפואית בשיעור של 30%, הועדה הרפואית יכולה להגדיל את נכותו הרפואית ב-15% אחוזים נוספים, כך שנכותו הרפואית תהיה בשיעור של 45%.

קצבת הנכות החודשית תשולם על פי אחוזי הנכות הכוללים, לאחר הפעלת תקנה 15.

יש לציין כי בהתאם לתקנות לא ניתן להגדיל את הנכות הרפואית באמצעות תקנה 15 באופן שתקנה לנפגע קצבה במקום מענק.

כך לדוגמא מי שנכותו הרפואית הינה בשיעור של 15%, והוחלט בעניינו על הפעלת תקנה 15, נכותו תוגדל במקסימום עד 19%. כמו כן, לא ניתן לקבל קצבת נכות העולה על 100%.

ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי

על ועדה רפואית מדרג ראשון, ניתן להגיש ערעור לועדה רפואית לעררים בהתאם למועדים הנקובים בחוק.

הנפגע ייבדק מחדש על ידי חברי הועדה לעררים, אשר יוכלו לשנות או להשאיר את החלטת הוועדה הקודמת.

אם המלצנו קודם לפנות אל עורך דין ועדה רפואית בטרם הופעה בפני ועדה רפואית לעררים, אנחנו לא יכולים להדגיש מספיק את החשיבות של פנייה לעורך דין תאונות עבודה בקיא ומיומן בטרם הופעה בפני ועדה רפואית לעררים.

זכרו: החלטת הועדה לעררים חורצת, במידה רבה, את גורל תביעתו של הנפגע ואחוזי הנכות שייקבעו לו ובהתאם לכך – את זכויותיו הכספיות.

על החלטת וועדה רפואים לעררים, ניתן לערער לבית הדין לעבודה בשאלות משפטיות בלבד (ולא בשאלות רפואיות).

עובדה זו מדגישה את החשיבות והצורך בייצוג הולם בזמן הדיון בועדה לעררים.

ניסיון משרדנו בייצוג בועדות רפואיות – עורכי דין ועדות רפואיות

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעים בתביעות נכות מול ביטוח לאומי.

משרדנו צבר ידע וניסיון רב הן בתחום הרפואי והן בתחום המשפטי וייצג במהלך השנים אלפי מבוטחים בתביעות מול ביטוח לאומי, ייצוג בועדות רפואיות, ועדות לעררים, תביעות לבית הדין לעבודה ותביעות נזיקין.

משרדנו מעניק לנפגע ייצוג מלא הן בפן הבירוקרטי/משפטי של הגשת הטפסים, התביעות והניירת המתאימה, הן בפן הרפואי באיסוף החומר הרפואי הפניית הנפגע לבדיקות המתאימות וחוות הדעת בהתאם לצורך והצגתו בפני הוועדה,

והן בפן המשפטי הכולל ייצוג הלקוח בפני הוועדה, העלאת טיעונים בשמו וכו'.

אם זומנת לועדה רפואית בביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה מומלץ בחום לפנות לעורך דין ועדה רפואית.

להערכת סיכויי התביעה ושוויה, ניתן לפנות לייעוץ ראשוני, ללא התחייבות, לעורך דין אורי דלאל בטל': 05444-485312 או בדוא"ל: [email protected].

להרחבה נוספת וטיפים בדבר ועדות רפואיות ביטוח לאומי מומלץ לקרוא את המאמרים הבאים:

מה צריך לצרף אל ועדה רפואית בביטוח לאומי ?

ועדה רפואית פריצת דיסק

ועדה רפואית פוסט טראומה

ועדה רפואית נכות נפשית

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button דילוג לתוכן