a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תאונת עבודה ביטוח לאומי

תאונת עבודה ביטוח לאומי

תאונת עבודה ביטוח לאומי

תאונת עבודה ביטוח לאומי: מדריך כללי, טיפים ועצות מעשיות.

נפגעתם בתאונת עבודה ? מעוניינים לתבוע את הביטוח הלאומי ? מאמר מקיף זה יסייע לכם להבין את זכויותיכם.

האמור להלן אינו בגדר ייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ לפנות להתייעצות פרטנית עם עורך דין ביטוח לאומי.

תאונת עבודה ביטוח לאומי

ניזוק אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי לפנות למחלקת נפגעי עבודה בביטוח לאומי למיצוי זכויותיו.

הנפגע עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה, וככל שנותרה לנפגע נכות רפואית כתוצאה מתאונת עבודה

הוא יהיה זכאי לקצבה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית.

החלטת פקיד התביעות להכיר בתאונה כפגיעה בעבודה ובהמשך החלטות הועדות הרפואיות בדבר גובה אחוזי הנכות

והקשר הסיבתי שבין הנכות לתאונה הינן חשובות מאוד ומשליכות על זכויותיו של הנפגע ועל כן קיימת חשיבות רבה

בניהול נכון, יסודי וקפדני של ההליכים מול ביטוח לאומי לצורך מימוש ומיצוי זכויותיו של הנפגע.

לקבלת ייעוץ במקרים של תאונת עבודה ביטוח לאומי מומלץ לפנות אל עורך דין תאונות עבודה בעל ניסיון רב בייצוג נפגעי עבודה ותביעות נגד

ביטוח לאומי.

מהי תאונת עבודה – מהי פגיעה בעבודה ?

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

להגדרות אלה יש אף להוסיף פגיעות על דרך המיקרוטראומה.

חוק הביטוח הלאומי מפרט עוד מספר חזקות שבהן התאונה תחשב כתאונת עבודה אף אם התאונה

אינה עונה על ההגדרה הבסיסית של תאונת עבודה בחוק.

כך לדוגמא תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה לנפגע בנסיבות האלה:

בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר

(ובתנאי שהנפגע לא הפסיק את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו).

לכן, לדוגמא במצבים אדם נפגע עקב נפילה במדרכה בדרך לעבודתו או בדרך חזרה מעבודתו

או אדם הנפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה, במצבים אלה התאונה תחשב כתאונת עבודה.

בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש.

בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר)

למבוטח השכיר – במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.

למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים -בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה.

למבוטח השכיר – בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.

תאונת עבודה ביטוח לאומי דמי פגיעה

מה הם דמי פגיעה ?

דמי פגיעה הם תשלום שביטוח לאומי משלם לנפגע בתאונת עבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה,

והם משולמים בעד פרק הזמן שלא עבד הנפגע בכל עבודה (בהתאם לאישור רפואי), ולכל היותר בעד 13 שבועות, 91 ימים, נמנים ממחרת יום הפגיעה.

איזה טופס ממלאים כדי לקבל דמי פגיעה ?

כדי לקבל דמי פגיעה יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה

ולשלוח אותו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים, בצירוף תעודה רפואית מתאימה על אי כושר לעבודה.

את התביעה לדמי פגיעה יש למסור למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מן היום שבו נעשה הנפגע לא מסוגל לעבודה.

מומלץ להגיש את התביעה במועד הקרוב ביותר לפגיעה.

זכרו: הגשת טופס התביעה אינו רק הליך בירוקרטי. יש חשיבות רבה לדברים שנרשמים ועל כן חשוב להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון בתחום.

במידה וביטוח לאומי ידחה את התביעה ויקבע כי לא מדובר בתאונת עבודה, וככל שלא תוגש תביעה על החלטה זו לבית הדין,

לא תוכלו לקבל פיצוי מביטוח לאומי בענף נפגעי עבודה וגם אם בעתיד תהיה החמרת מצב, לא תוכלו לקבל עליה  פיצוי בענף נפגעי עבודה.

כיצד ניתן לערער על החלטה הביטוח לאומי הדוחה את התביעה לדמי פגיעה ?

במידה ופקיד התביעות דוחה את התביעה, ניתן לערער על ההחלטה באמצעות הגשת תביעה לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה.

כיצד מחשבים דמי פגיעה ?

לדמי הפגיעה מחושבים לפי  75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח של הנפגע ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה,

לחלק ב-90 (ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,059.38 ש"ח).

נפגע אשר שקיבל דמי פגיעה ונותרה לו נכות רפואית כתוצאה מתאונת עבודה, רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

תאונת עבודה ביטוח לאומי קצבת נכות מעבודה

תביעה לקצבת נכות מעבודה ניתן להגיש רק אם הוגשה קודם לכן תביעה לדמי פגיעה,  אשר הוכרה כפגיעה בעבודה.

כלומר רק במידה ואותה פגיעה הוכרה כל ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או מחלת מקצוע או על דרך המיקרוטראומה, ניתן יהיה להגיש תביעת נכות לביטוח לאומי.

את התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ניתן להגיש גם במקרה שבו הנפגע חזר לעבודה בתום פרק הזמן ששולמו לו דמי פגיעה.

יש להגיש את התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.

ועדה רפואית בעקבות תאונת עבודה ביטוח לאומי

לאחר הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, יוזמן הנפגע אל ועדה רפואית ביטוח לאומי בענף נפגעי תאונות עבודה,

אשר תקבע אם נותרה לו נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה ומהו אחוז הנכות.

הוועדה הרפואית בביטוח לאומי תאונות עבודה תבדוק, אם נכותו של הנפגע היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה,

היינו: את הקשר הסיבתי בין הנכות הרפואית לתאונת עבודה, ותקבע את דרגת נכותו מעבודה.

הועדה הרפואית דנה וקובעת דרגת נכות רק לגבי הליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה.

לפיכך אם לנפגע ליקויים רפואיים שקדמו לתאונה, הוועדה עשויה להפחית את הנכות הרפואית שקשורה לליקויים הקודמים.

נפגע בתאונת עבודה רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בועדה הרפואית, ולעיתים רבות, ייצוג הולם עשוי לשפר באופן ניכר את סיכוייו של הנפגע

ולהקנות לו את אחוזי הנכות הראויים, ובהתאם קצבת נכות הולמת.

אם זומנתם לועדה רפואית ביטוח לאומי מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין לועדה רפואית לצורך מימוש ומיקסום זכויותיכם.

ערעור על ועדה רפואית במקרים של תאונת עבודה ביטוח לאומי

 כיצד ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית ?

על החלטת הוועדה הרפואית מהדרג הראשון אפשר להגיש ערעור בפני וועדה רפואית לעררים.

את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית.

הוועדה הרפואית לעררים תבדוק את הנפגע מחדש והיא רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית הראשונה, לשנותה או לבטלה.

גם בהליך זה ניתן ולעיתים אף רצוי להיות מיוצג על ידי עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתאונות עבודה ותביעות נגד ביטוח לאומי.

ייצוג בועדה רפואית עשוי לשפר בצורה משמעותית את סיכוייו של הניזוק לקבל את אחוזי הנכות המתאימים למצבו.

האם ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית לעררים ?

החלטת הוועדה הרפואית לעררים הינה סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.

 את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

כיצד נקבעת דרגת הנכות הרפואית במקרים של תאונת עבודה ביטוח לאומי ?

הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.

ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.

במידה ולנפגע ישנם מספר ליקויים רפואיים, הנכות הרפואית תיקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).

 מה זו תקנה 15 ? מתי ניתן להגדיל את דרגת הנכות הרפואית ?

כאשר לנפגע נקבעת דרגת נכות רפואית לצמיתות, בודקת הוועדה הרפואית אם הנכות שנגרמה לו כתוצאה מהפגיעה בעבודה

משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך אם הנכות גרמה לירידה ניכרת בהכנסותיו.

במקרים אלה רשאית הועדה הרפואית להגדיל את הנכות הרפואית לצמיתות עד מחצית מהנכות שנקבעה לנפגע.

כך לדוגמא, אם נקבעה לנפגע נכות רפואית בשיעור של 40%, הועדה הרפואית יכולה להגדיל את נכותו הרפואית עד ל-60% מכוח תקנה 15.

יש לציין כי לא ניתן להגדיל את הנכות הרפואית באמצעות תקנה 15 באופן שתקנה לנפגע קצבה במקום מענק.

 הזכאות לקצבת נכות מעבודה או מענק חד פעמי :

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי הועדה הרפואית נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-9% אינו זכאי לתשלומים נוספים מביטוח לאומי.

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי הועדה הרפואית נכות רפואית בשיעור שבין 10% ל- 20% יקבל מענק חד פעמי.

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו על ידי הועדה הרפואית נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה יהיה זכאי לתשלום קצבה חודשית.

כיצד מחשבים מענק חד פעמי ?

סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43.

אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית,  וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

כיצד מחשבים קצבה חודשית לנפגע בעבודה ?

קצבת הנכות החודשית מחושבת לפי שיעור אחוזי דרגת נכותו של הנפגע מסכום הקצבה שהיה מקבל אילו היתה דרגת נכותו 100%.

לדוגמא אם נפגע קיבל 20% נכות בועדה הוא יקבל קצבה בשווי של 20% משכרו המבוטח (75% מהשכר כפול 20% נכות).

תביעה להחמרת מצב בגין תאונת עבודה ביטוח לאומי

נפגע בעבודה שנקבעה לו נכות רפואית לצמיתות, אולם חלה החמרה רפואית במצבו, רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב

ולבקש קביעה מחודשת של דרגת נכותו, ובלבד שעברו 6 חודשים מן הקביעה האחרונה של דרגת הנכות.

לצורך זה, שעליו להצטייד בתעודה רפואית מאת רופא (שהוסמך לכך על ידי קופת חולים) המאשרת שמצבו הוחמר וההחמרה היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה.

היתרונות בייצוג על ידי עורך בהליכים של תאונת עבודה ביטוח לאומי

ההתמודדות עם הליכים מול ביטוח לאומי ובוועדות רפואיות יכולה להיות מסובכת ומאתגרת, במיוחד עבור אנשים שאינם מכירים את התהליכים המשפטיים והבירוקרטיים.

היתרונות בייצוג בוועדות הרפואיות ובהליכים המשפטיים מול ביטוח לאומי:

ידע מקצועי רחב וניסיון מעשי בהליכים מול ביטוח לאומי וועדות רפואיות.

הכרת החוק, התקנות והנהלים בביטוח לאומי לרבות תקנות הביטוח הלאומי הקובעות את אחוזי הנכות בגין כל פגימה.

הכנת מסמכים וראיות – סיוע באיסוף, תמצות והגשת המסמכים הרפואיים, הפנייה לחוות דעת והערכת נכות, בקשת ועדות רפואיות בתחומים שבהם נגרמה הפגיעה ועוד.

הכנה הלקוח לוועדה הרפואית והכנת התיק הרפואי לצורך הצגתו בפני הוועדה.

ייצוג בוועדה הרפואית תוך הצגת טענות הנפגע באופן הולם.

הגדלת סיכויי ההצלחה- עורך דין מנוסה ומיומן יסייע בהגדלת סיכויים למימוש הזכויות המגיעות לכם בגין הפגיעה.

לכן אם נפגעתם בתאונת עבודה, מומלץ לפנות לעורך דין תאונות עבודה הבקיא הן בדיני הביטוח הלאומי והן בדיני נזיקין לצורך מימוש מלוא זכויותיכם.

ניסיון משרדנו בהליכים של תאונת עבודה ביטוח לאומי

למשרדנו ניסיון רב בייצוג אלפי נפגעי תאונות עבודה בהליכים מול ביטוח לאומי, תביעות נזיקין, תביעות רשלנות, תביעות ביטוח ועוד.

באתר של משרדנו תוכלו למצוא, מדריכים מעשיים, מאמרים מקיפים, מידע בדבר חוקים ותקנות רלוונטיות של ביטוח לאומי, סיפורי הצלחה של המשרד ועוד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן