a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

עורך דין לועדה רפואית

עורך דין לועדה רפואית

עורך דין לועדה רפואית

במקרים בהם לאדם נגרמה נכות רפואית בגין נכות או לקות רפואית, עליו להגיש תביעה מסודרת אל הועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי או הגוף הרלוואנטי. ועדה זו אחראית למתן קצבאות שונות ביניהן קצבת נכות, קצבת נכות עבור ילד נכה, קצבת נכות מהעבודה, קצבה לנפגעי פעולות איבה ועוד.

כדאי לדעת כי בכל הגשת תביעה לועדה הרפואית של ביטוח לאומי, ניתן ומומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום לצורך הגדלת סיכוי הצלחת התביעה וקבלת הקצבה המתאימה.

קצבת נכות מהעבודה

בכל מקרה בו עובד נפגע בתאונת עבודה, הוא זכאי להגיש תביעת לקביעת דרגת נכות רפואית לביטוח לאומי לצורך קבלת תשלומים בגין התאונה. לאחר הגשת הבקשה העובד יוזמן אל סניף הביטוח הלאומי לצורך בחינת הועדה הרפואית מטעמה, ואלו הם שיקבעו לו את דרגת הנכות לפיה יקבע גובה סכום הקצבה החודשית או התשלום החד פעמי.

הבדיקה הראשונית שהועדה תבצע היא בחינת מצבו הבריאותי של העובד, והכרה כי הנכות שנגרמה לו היא כתוצאה ממקום עבודתו ולא מסיבה אחרת. אם לדוגמה עובד נפצע בזמן עבודתו במפעל וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל להמשיך עבוד כרגיל ולכן פרנסתו נפגעת, הוא זכאי להגיש תביעת קצבה לביטוח לאומי בגין פציעה בזמן תאונת עבודה כך שזו תעניק לו הכנסה חודשית קבועה או תשלום חד פעמי בהתאם לגובה הנכות שתקבע.

דרגת נכות לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה

מכיוון שהנכות הרפואית שנגרמה לעובד כתוצאה מתאונת העבודה היא סיטואציה חדשה אליה הוא נקלע, עליו להצליח להמשיך בחייו באופן שגרתי כמה שאפשר גם מבחינה כספית. 

נכות כזו יכולה להיות עניין זמני בלבד ובמקרה כזה הקצבה שתקבע לעובד תהיה בהתאם ובאופן זמני, וסכום הכסף שהוא יקבל יהיה על פי חומרת פציעתו ובמשך הזמן הדרוש לו להחלמה מלאה. 

אך לעומת זאת, ישנם מצבים בהם הנכות הנגרמה לעובד היא לכל החיים ולכן הוא אינו יכול לחזור לשגרת חייו ועבודתו אף פעם. לכן יש צורך בהצגת כל האסמכתאות הנדרשות לועדה הרפואית, לצורך ביסוס מצבו הרפואי של העובד ובקשה לקבלת קצבת נכות קבועה כתוצאה מתאונת העבודה שקרתה לו. 

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית מוענקת לאנשים בעלי נכות רפואית כללית, ולא כתוצאה מתאונה בזמן עבודה כמו בסוג הקצבה הקודמת שהובאה. הלקות הרפואית עלולה לנבוע מגורמים שונים כמו מחלה, תאונת דרכים, מחלות, סיבות גנטיות ותורשתיות, מומים מולדים ועוד.

לצורך הגשת תביעת קצבה זו, על האדם להגיש לועדה הרפואית את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים למצבו הבריאותי לצורך לקבלת קצבה כספית מספיקה להשתכרותו ומחייתו היומיומית. 

במהלך בדיקתו של האדם על ידי הועדה הרפואית, הם יבחנו את המסמכים הרלוונטיים שהוא הגיש וגם יבחנו את כושרו הגופני והבריאותי בעזרת מבחנים פיזיים לקביעת דרגת הנכות. על מנת שהאדם יהיה זכאי לקבל את קצבת הנכות, הועדה צריכה לקבוע לו דרגת נכות של לפחות 60% (ובמקרים מסוימים גם מתחת), כאשר אי יכולתו לעבוד ולהתפרנס ירדה כתוצאה מהנכות בלפחות 50%. 

ייצוג משפטי בפני הועדה הרפואית

חשוב לדעת כי כל אזרח המוזמן לבדיקה על ידי הועדה הרפואית, זכאי להסתייע בליווי מקצועי וייצוג מלא של עורך דין לועדה רפואית. עורך דין כזה הינו מומחה בכל ענייני הביטוח הלאומי ועניין הועדות הרפואיות, הוא יוכל לרכז את כל הטפסים והמסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת התביעה ובנוסף גם לשטוח טיעונים בפני הועדה תוך בקיאות בכל רזי החוק, והצגת הוכחות חד משמעיות לנכותו של התובע.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בועדות רפואיות של ביטוח לאומי. ניתן לפנת לייעוץ אישי להערכת סיכויי התביעה ושוויה לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button דילוג לתוכן