a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

צירוף נכויות מעבודה – צירוף דרגות נכות בביטוח לאומי

עורך דין תאונות עבודה - אורי דלאל עורך דין > ביטוח לאומי  > צירוף נכויות מעבודה – צירוף דרגות נכות בביטוח לאומי

צירוף נכויות מעבודה – צירוף דרגות נכות בביטוח לאומי

Young Doctors Smiling

נפגעת במספר תאונות עבודה ? בדוק את האפשרות של צירוף נכויות בביטוח לאומי !

מה זה צירוף נכויות בביטוח לאומי ?

חשוב לדעת כי במידה ונפגעת במספר תאונות עבודה ונקבעו לך כמה דרגות נכות עקב מספר  פגיעות בעבודה ניתן להגיש תביעה לביטוח לאומי לצירוף נכויות מעבודה אם בשל האופי המצטבר של הנכויות נפגעה במידה ניכרת כושר השתכרותך. במידה ויצורפו הנכויות שנקבעו לך בגין התאונות השונות הדבר עשוי להקנות לך זכויות כספיות משמעותיות מאוד.

לתביעה של צירוף נכויות מעבודה יכולה להיות משמעות גדולה מאוד מבחינה כספית כאשר היא עשויה לזכות את הנפגע בקצבה חודשית גבוהה לכל החיים.

 לכן במידה ונפגעת במספר תאונות עבודה וכושר השתכרותך צומצם משמעותית מומלץ לבדוק עם עו"ד תאונות עבודה וביטוח לאומי אפשרות להגשת תביעה לביטוח לאומי ומימוש זכויות. מניסיוני, ביטוח לאומי, דוחה לעיתים רבות תביעות מסוג זה גם כאשר יש הצדקה. קיימת חשיבות רבה לאופן הגשת התביעה, והצגת הטיעונים בפני הוועדה הרפואית, וצריך להימנע מביצוע טעויות אשר עלולות לפגוע בתביעה כולה (כאשר מאוחר יותר קשה ולעיתים בלתי אפשרי לתקנם).

 תקנה 12 – צירוף דרגות נכות מעבודה בביטוח לאומי

במקרה של תאונת עבודה אשר הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כפגיעה בעבודה, הועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי צריכה לקבוע הן את דרגת הנכות שנותרה לנפגע והן את הקשר הסיבתי שבין דרגת הנכות לתאונת העבודה. לכן, הוועדה הרפואית אינה יכולה להתחשב בנכויות ואחוזי נכות שאינם נובעים מאותה תאונה שבגללה הוגשה התביעה לביטוח הלאומי.

חריג לכלל זה, ניתן למצוא בסעיף 121 לחוק הביטוח הלאומי הקובע באילו נסיבות כן תובא בחשבון נכות קודמת לצורך הגדלת הנכות, אם עקב האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו של נכה העבודה.

תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 מפרטת את הנסיבות לצירוף נכויות  (איחוד נכויות) מעבודה:

א. כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות.

ב. צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה: (א) קיצבה במקום מענק; (ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16.

כיצד מגישים תביעה לצירוף נכויות לביטוח לאומי ?

 במידה ונפגעתם במספר תאונות עבודה בגינם נפסקו לכם דרגות נכות המזכות במענק (בין 10%-19%) ייתכן ותהיו זכאים להגיש תביעה לצירוף דרגות נכות מעבודה. את התביעה יש להגיש לביטוח לאומי על גבי טופס בל' 210 שכותרתו "תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה". לטופס הנ"ל יש לצרף אישורים רפואיים ותעודות רפואיות וכן תלושי שכר.

בשל המשמעויות הכספיות בתביעה זו מומלץ להיעזר בעו"ד המנוסה ובקיא בדיני ביטוח לאומי ותאונות עבודה כבר מתחילת ההליכים.

כיצד מתנהלת תביעה לצירוף מספר נכויות עקב תאונות עבודה בביטוח לאומי ?

 פקיד התביעות בביטוח לאומי צריך לאשר את קיומם של שני התנאים הטכניים המפורטים בתקנה 12 (צמצום הכנסות + מעבר ממענק לקצבה). פעמים רבות פקיד התביעות קובע ללא הצדקה כי התנאים הללו אינם מתקיימים ואז יש צורך בהגשת תביעה לבית הדין.

במידה ופקיד התביעה מאשר כי התנאים הללו אכן מתקיימים העניין עובר לוועדה רפואית אשר תקבע את דרגת הנכות המצטברת והקשר שבין האופי המצטבר של הנכויות לבין הפגיעה בכושר ההשתכרות של הנכה. בקביעת דרגת הנכות המצטברת אף רשאית הועדה להחיל את הוראות תקנה 15.

משמעות התביעה: במידה ועובד (שכיר או עצמאי) נפגע במספר תאונות עבודה, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ובתקנות, ייתכן וניתן יהיה לצרף גם את נכויותיו הקודמות לכדי נכות מצטברת, דבר אשר עשוי להיות בעל השלכה כספית אדירה עבור אותו נפגע.

דוגמא מספרית הממחישה את החשיבות של צירוף נכויות מעבודה:

אם ניקח לדוגמא אדם אשר נפגע ב-3 תאונות עבודה, כאשר בכל תאונה נקבעו לו 15% נכות בנפרד, הרי שעבור כל תאונה הוא יקבל מענק חד פעמי (שכן קצבה חודשית משולמת רק מעל ל-20% נכות). המענק נקבע בהתאם לשכרו של העובד עובר לתאונה ואחוזי הנכות שנקבעו, והוא יכול להסתכם בסדרי גודל של כמה עשרות אלפי ש"ח בגין כל פגיעה בתאונה. כלומר עבור בגין כל פגיעה בעבודה ישולם לאותו נפגע סכום חד פעמי של כמה עשרות אלפי ש"ח.

יחד עם זאת, ככל שמתקיימים התנאים לצירוף נכויות, והוועדה הרפואית בביטוח לאומי תקבע כי בשל האופי המצטבר של הנכויות נגרמה לאותו נפגע פגיעה ניכרת בכושר השתכרותו הרי שנכותו המצטברת יכולה לעמוד נכות משוקללת בשיעור של 39% בדוגמא שציינו לעיל, ובצירוף והפעלת תקנה 15 נכותו הסופית עשויה להגיע ל-59% !!! נכות זו מקנה קצבה חודשית, אשר עשויה להגיעה לאלפי ש"ח בחודש ואף למעלה מכך (תלוי במשכורתו של הנפגע ואחוזי הנכות של הנפגע). לדוגמא עובד אשר הרוויח 12,000 ש"ח לחודש, ונקבעו לו 59% בגלל פגיעות בעבודה, יקבל קצבה חודשית בסך של כ – 5,310 ₪ לחודש.סכומים אלה, עד לאריכות ימי חייו של הנפגע עשויים להסתכם בלמעלה במיליוני ש"ח (לעומת המענק החד פעמי של עשרות אלפי ₪ עבור כל תאונה בנפרד).

במקרה אחר למשל – 10% בגין פגיעת עבודה אחת ו-20% נכות ומעלה בגין פגיעת עבודה שנייה – ייחשבו כעשויים לזכות את הנכה בקצבה במקום מענק, לגבי הפגיעה בגינה נקבעה דרגת נכות בשיעור של 10%. צירוף נכויות במצב דברים זה, עשוי להוביל את הנפגע לנכות משוקללת בשיעור של 28% ובצירוף תקנה 15 נכות כוללת בשיעור 42%, כאשר בסיס השכר לפיו תחושב הקצבה הוא לפי בסיס השכר הגבוה בין שתי הפגיעות.

יצוין כי תשלום שתי קצבאות נכות מעבודה עקב שתי פגיעות בעבודה לא מאפשר צירוף דרגות נכות מעבודה, אלא אם חישוב צירוף דרגות הנכות כאמור באופן משוקלל, ומבלי להתחשב בתקנה 15, יקנה לנכה דרגת נכות של 65% לפחות על פי תקנה 16 לתקנות. במקרה שכזה אפשר שתקבע לנכה דרגת נכות מצטברת לאחר הפעלת תקנה 15 בשיעור של 100% ככל שהוועדה סבורה שנמנע ממנו כל סיכוי לעבודה.

ערעור על ועדה רפואית בנושא של צירוף נכויות

גם כאשר תביעתו של הנפגע לצירוף נכויות הוכרה על ידי פקיד התביעה עדיין עומדת משוכה גבוהה בפני הנפגע בדמות הועדה הרפואית אשר פעמים רבות קובעת כי אין קשר סיבתי בין הנכויות המצטברות לבין הצמצום בהכנסות או כי הנכות הרפואית היום שונה מהנכות הקודמת ולפיכך אינה קשורה לצמצום בהכנסות באופן המוביל לכך שתביעתו של הנפגע בסופו של יום נדחית.

במצבים אלה שבהם ועדה רפואית דוחה את התביעה ניתן להגיש ערעור לועדה רפואית לעררים. במידה וגם ועדה רפואית לעררים דוחה את טענות הנפגע ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

כך לדוגמא בב"ל 43742-02-13 הוגש ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים אשר דחתה את תביעתו של נפגע צירוף נכויות של מספר תאונות עבודה:

באותו עניין המערער נפגע בארבע תאונות עבודה אשר בגינן נקבעו לו נכויות כדלקמן:

15% נכות צמיתה בגין פגימה בברך ימין (פגיעה מיום 3.7.87).

10% נכות צמיתה בגין פגימה בכתף ימין (פגיעה מיום 19.2.95).

19% נכות צמיתה בגין פגימה בכתף שמאל ובקרסול שמאל (פגיעה מיום 17.3.02).

5% נכות צמיתה בגין פגימה באגודל כף ימין (פגיעה מיום 29.7.07)

המערער הגיש תביעה לצירוף הנכויות מארבע תאונות העבודה, וזאת בהתאם לסעיף 121 לחוק הביטוח הלאומי ובהתאם לתקנה 12לתקנות.  ועדה רפואית לעררים קבעה כי : "מבחינת ברך ימין- עפ"י ממצאי הבדיקה הקלינית קיימת הטבה במצבו ונכותו מתאימה לנכות בשיעור 10% לפי סעיף 35(1)ב מאחר וקיים שיפור ניכר בטווחי תנועות בהיקף שריר הירך לפיכך אין מקום לצירוף נכויות…הוועדה דוחה את הערר".

על החלטה זו הגיש הנפגע ערעור לבית הדין לעבודה, ובית הדין הורה להחזיר את העניין לועדה הרפואית לעררים על מנת שתנמק מדוע אין לצרף נכויות בנסיבות העניין. בהתאם להוראות פסק הדין, התכנסה בשנית הועדה הרפואית לעררים ושמעה את טענותיו של המערער אולם גם הפעם הועדה הרפואית דחתה את הערר וקבעה כי הירידה בהכנסות אינה תוצאה של מכלול הנכויות אשר הוכרו ע"י המל"ל. לטענת הועדה: חלה הטבה במצבו הרפואי מבחינת הברך והקרסול ולמרות זאת חלה ירידה בהכנסות, דהיינו שהנכות לא גרמה לירידה בהכנסות ולכן אין מקום לצרף את הנכויות.

גם הפעם הנפגע לא התייאש ופנה בערעור נוסף לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין ציין כי לצד קביעת הועדה כי חלה הטבה בעניין הברך והקרסול הועדה עם ציינה כי חלה החמרה בנכות בגין הפגיעה בשתי הכתפיים. אומנם, ככל שהמערער רוצה לטעון להחמרת מצב עליו להגיש תביעות להחמרת מצב ואז לדון בצירוף נכויות, אולם משהוועדה מצאה לנכון להתייחס לשינוי לכאורה בשיעור הנכות, חובת ההגינות מחייבת כי היא תתייחס למכלול הנכויות ולא רק לאלה אשר היא סבורה כי הן הוטבו. ככל שהוועדה סבורה כי הירידה בהכנסות חרף ההטבה במצב הברך והקרסול מלמדת כי הירידה בהכנסות אינה תוצאה של מכלול הנכויות , הרי שקל וחומר שיש להתחשב גם בהחמרה בנכויות האחרות, כדי לראות את מכלול הפגיעה במערער ואת הסיבה לירידה בהכנסות. בנסיבות אלה, הוועדה טעתה משקבעה כי קיימת הטבה בברך ובקרסול והתעלמה מהנכויות בכתפיים, אשר ככל שהוחמרו, בוודאי גורעות ממצב בריאותו של המערער ומוסיפות לכאורה לפגיעה בגובה הכנסותיו.

בית הדין הדגיש כי החלטת הוועדה בעניין זה צריכה להיות מפורטת ומנומקת. על הוועדה להסביר מדוע היא סבורה כי הירידה בהכנסות אינה תוצאה של מכלול הנכויות, תוך התייחסות לכל הנכויות מהן סובל המערער, למקצועו, לעבודתו הקודמת ולעבודתו הנוכחית. לאור החשש שמא הועדה "נעולה" בדעתה, הורה בית הדין על החזרת עניינו של המערער לבדיקה בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב חדש.

הניסיון שלנו בתביעות לצירוף נכויות בביטוח לאומי

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעים בתביעות לצירוף נכויות בביטוח לאומי. אנו מייצגים נפגעים לאורך כל שלבי ההליך, החל מהפן הבירוקרטי של מילוי הטפסים והגשתם, צירוף החומר הרפואי הרלוואנטי, הצגת הטיעונים בפני הוועדה הרפואית, ייצוג בזמן הוועדה הרפואית, הגשת נימוקים לוועדות לעררים וייצוג בפני הוועדות לעררים ותביעות לבתי הדין לעבודה, תוך חתירה להשגת אחוזי נכות מקסימליים עבור הנפגע.

לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 054-4485312 או בדוא"ל: [email protected].

רוצים לקבל עדכונים שוטפים באמצעות הפייסבוק ? אתם מוזמנים לסמן "אהבתי" או "שתף" :

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן