a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

ייצוג בוועדה רפואית בביטוח לאומי

עורך דין תאונות עבודה - אורי דלאל עורך דין > אחוזי נכות  > ייצוג בוועדה רפואית בביטוח לאומי

ייצוג בוועדה רפואית בביטוח לאומי

זומנתם לועדה רפואית בביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות שנותרו לכם ? חשוב לדעת כי ניתן להיות מיוצגים על ידי עורך דין בועדה הרפואית.  ייצוג בועדה רפואית עשוי להגדיל את סיכוייכם לממש את מלוא זכויותיכם.

ייצוג בוועדה רפואית בעקבות תאונת עבודה

במידה והתאונה הוכרה כפגיעה בעבודה יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות רפואית כאשר בשלב זה יוזמן הנפגע לבדיקה בפני ועדה רפואית.

הועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות הרפואית שנותרו לנפגע בהתאם לרשימת המבחנים הרפואיים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי, כאשר במידה ונגרמו לנפגע פגיעות במספר איברים, ייקבעו אחוזי נכות בגין כל פגיעה והנכות הרפואית תיקבע באופן משוקלל.

קביעה זו של הועדה הרפואית בדבר אחוזי הנכות היא זו אשר גוזרת את זכויותיו הכספיות של הנפגע ומשכך ברורה חשיבתו של ייצוג בועדה רפואית.

ועדה רפואית גב

נפגע בתאונת עבודה אשר נקבעה לו נכות רפואית לצמיתות בשיעור הנמוך מ-9% לא יקבל תשלום. לעומת זאת, נפגע אשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור שבין 10% ל- 19% יקבל מענק חד פעמי (סכום חד פעמי אשר עשוי להגיע לעשרות אלפי ש"ח ואף מעל ל-100,000 ש"ח, תלוי במשכורתו של הנפגע לפני התאונה ובגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו). נפגע שנקבעה לו נכות בשיעור של 20% ומעלה יהיה זכאי לתשלום קצבה חודשית (העשויה להסתכם בסכומים נכבדים מאוד).

חשוב לדעת להציג את המקרה בצורה בהירה ועניינית בפני ועדה רפואית, להציג את המסמכים הרפואיים הרלוואנטיים ולטעון כהלכה את הליקויים שנגרמו כתוצאה מהפגיעה. חשוב מאוד להכיר את סעיפי הליקוי שבגינם נקבעים אחוזי נכות בגין כל פגיעה. חשוב גם לדעת להתמודד עם שאלות לגבי מצב קודם (כלומר תלונות קודמות העשויות להוביל להפחתת הנכות). בנוסף, חשוב להכיר את האפשרות להפעלת תקנה 15 המאפשרת הגדלת הנכות הרפואית עד מחצית במקרים שבהם נפגעה יכולתו של הנפגע לשוב לעבודתו ונגרמה לו ירידה ניכרת בהכנסתו.

ייצוג בועדה רפואית על ידי עורך דין יוכל להגדיל את הסיכוי שייקבעו לכם אחוזי הנכות המשקפים נכונה את מצבם ובהתאם יתקבל תשלום מביטוח לאומי ההולם את פגיעתכם.

עורך דין לועדות רפואיות יוכל לוודא שבפני הועדה הרפואית מונח כל החומר הרפואי, להפנות אותה לבדיקות השונות ותוצאותיהן, לטעון בשם הנפגע בפני הועדה תוך הפנייה לסעיפי הליקוי הרלוואנטיים, לטעון להפעלת תקנה 15, לטעון לעניין הקשר הסיבתי וכו'. עורך דין בעל ניסיון בועדות רפואיות אמור להכיר את הפסיקה הרלוואנטית ובמקרים הנדרשים להפנות את תשומת לב הועדה הרפואית להלכות המשפטיות הרלוואנטיות.

ייצוג בועדה רפואית ביטוח לאומי נכות כללית

בשונה מתביעה לקביעת נכות עקב תאונת עבודה, בתביעה לקצבת נכות כללית אין צורך להוכיח כי הנכות קשורה לתאונה ספציפית כזו או אחרת ומתחשבים בכל הנכויות הקיימות. מצד שני, רף הנכות הרפואית אליו צריך להגיע הוא הרבה יותר גבוה וגם אז אין די בנכות הרפואית והקצבה תיקבע לפי אובדן כושר ההשתכרות.

בתביעות אלה לנכות כללית, יש צורך לרכז את כל המסמכים הרפואיים הרלוואנטיים, לוודא שבוצעו כל הבדיקות הנדרשות המדגימות את ליקוייו של הנפגע, לבקש שהנפגע ייבדק על ידי כל הרופאים שהליקוים מצויים בתחומי התמחותם ולהצביע כיצד נפגע כושר השתכרותו של הנפגע באופן המצדיק מתן קצבת נכות.

ייצוג בועדה רפואית של ביטוח לאומי נכות כללית ובועדות אי כושר יכול להגדיל את סיכוייכם לקבל את הקצבה המגיעה לכם עקב מצבכם.

ייצוג על ידי עורכי דין ועדה רפואית בביטוח לאומי

נפגע רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לועדה רפואית בביטוח לאומי, ולנוכח החשיבות הרבה של קביעת אחוזי הנכות אף מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום ביטוח לאומי ותאונות עבודה מבעוד מועד. עורך הדין רשאי לשלוח חומר רפואי לוועדה הרפואית, להציג בפניה חוות דעת רפואיות, להעלות טיעונים בפני הוועדה, לבקש לעיין בפרוטוקול הועדה, לטעון לגבי נכותו הרפואית של הנפגע, לטעון לגבי קשר סיבתי או היעדר מצב קודם, לטעון לגבי הצורך בהפעלת תקנה 15 ועוד.

ייצוג בוועדות רפואיות על ידי עורך דין

האם כדאי לקחת עורך דין לוועדות רפואיות ? עורך דין לוועדות רפואיות וביטוח לאומי מעניק לנפגע ייצוג מלא הן בפן הבירוקרטי של הגשת הטפסים והניירת המתאימה, הן בפן הרפואי באיסוף החומר הרפואי, הפניה  לבדיקות וחוות הדעת והן בפן המשפטי הכולל ייצוג בוועדה רפואית , העלאת טיעונים  בשמו, ייצוג בועדות לעררים, ייצוג בערעורים לבית הדין וכו'.

במידה וזומנתם לועדה רפואית בביטוח לאומי ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעו"ד אורי דלאל בטל' 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button