a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תאונת עבודה זכויות

תאונת עבודה זכויות

תאונת עבודה זכויות

במאמר זה נעסוק בנושא תאונת עבודה זכויות ונסקור בקצרה אילו זכויות עשויות לעמוד לרשותו של נפגע בתאונת עבודה מהמקורות השונים, כגון: זכויות בביטוח לאומי, תביעת נזיקין, תגמולי ביטוח:

תאונת עבודה זכויות בביטוח לאומי

לנפגע בתאונת עבודה עשויות להיות זכויות בביטוח לאומי, ולשם כך יש לפנות בתביעה למחלקת נפגעי עבודה בביטוח לאומי. במידה והתאונה תוכר כפגיעה בעבודה, הנפגע יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה בגין אותם ימים שבהם ניעדר מעבודתו עקב הפגיעה בעבודה עד כ-90 יום.

במידה והפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה, ניתן להגיש לביטוח לאומי תביעה לקביעת דרגת נכות רפואית, כאשר הנפגע יוזמן לועדה רפואית אשר תקבע את אחוזי הנכות שנותרו לו כתוצאה מתאונת העבודה. בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו על ידי הועדה הרפואית, ייתכן ויהיה זכאי הנפגע לקבלת מענק חד פעמי או קצבה חודשית.

במידה והועדה הרפואית תקבע נכות צמיתה בשיעור הנמוך מ-9% הנפגע לא יהיה זכאי לתשלום. במידה והועדה הרפואית תקבע נכות רפואית בשיעור שבין 9%-19% הנפגע יהיה זכאי לסכום חד פעמי (מענק) התלוי בגובה אחוזי הנכות שנקבעו וכן במשכורתו לפני הפגיעה. ככל שהועדה הרפואית תקבע לנפגע נכות רפואית בשיעור 20% ומעלה הרי שהנפגע יהיה זכאי לקצבה חודשית.

כמו כן, נפגע עבודה זכאי לזכויות נוספות כגון: שיקום, כיסוי הוצאות רפואיות בגין הפגיעה ועוד.

תאונת עבודה זכויות מכוח תביעת נזיקין

לנפגע בתאונת עבודה אף עשויה לעמוד עילת תביעה נזיקית וזאת באותם מקרים שתאונת העבודה ארעה עקב רשלנות או מחדל של צד ג' כלשהו. כך לדוגמא מוגשות תביעות נזיקין רבות בגין תאונות עבודה כנגד מעבידים, קבלנים, בעלי מקרקעין וכל גורם אשר אחראי לנזקי הנפגע בשל רשלנותו. לעניין זה יש לציין כי בתי המשפט מטילים חובות זהירות מוגברות על מעבידים כלפי עובדיהם.

ככלל, יש להוכיח טענות רפואיות באמצעות חוות דעת רפואיות ערוכות כדין. לכן, כדי להוכיח נכות רפואית וכן צרכים מיוחדים עקב אותה תאונה, יש צורך בהגשת חוות דעת רפואית של מומחה בתחום הרלוואנטי.

לצורך מקסום זכויות במקרה של תאונת עבודה יש צורך בידע וניסיון רב הן בתחום של בטיחות בעבודה והן ידע רפואי-משפטי לצורך הוכחת נזקיו של הניזוק וצרכיו המיוחדים. לכן בכל מקרה של תאונת עבודה מומלץ להתייעץ עם עו"ד תאונות עבודה באשר לקיומה של עילת תביעה ומקסום זכויותיו של הנפגע.

תאונת עבודה זכויות מכוח תביעת ביטוח

תאונת עבודה אף עשויה להקנות זכויות מכוח פוליסת ביטוח וזאת במידה והנפגע היה מבוטח בפוליסת ביטוח מתאימה כגון: אובדן כושר עבודה, נכות תאונתית ועוד. מניסיוננו, במקרים רבים חברות ביטוח מערימות קשיים רבים על נפגעים בתאונות עבודה בטענות שונות תוך עיכוב ולעיתים מניעת תגמולים, וזאת כאשר הנפגע זקוק להם יותר מכל. במקרים אלה יש להגיש תביעת ביטוח.

במידה ונפגעת בתאונת עבודה מומלץ לנקוט בצעדים הבאים :

  • מומלץ לפנות לעו"ד בתחום הנזיקין בעל ניסיון ספציפי בייצוג נפגעים בתביעות בגין תאונות עבודה, זכויות בביטוח לאומי וביטוח. לעניין זה מוצע לפנות, בהקדם האפשרי, לקבלת ייעוץ הולם באופן אשר יוכל למקסם את זכויות הנפגע ולמנוע טעויות אפשריות שלא בטוח שניתן יהיה לתקנם בשלבים מאוחרים יותר.
  • מומלץ לדווח על תאונת העבודה בהזדמנות הראשונה למעביד ו/או מנהל העבודה.
  • מומלץ לאסוף ולשמור כמה שיותר ראיות אודות תאונת העבודה, לרבות תמונות, עדים וכיוצ"ב.
  • מומלץ לפנות לטיפול רפואי בהקדם האפשרי תוך ציון העובדה כי הפגיעה ארעה עקב תאונת עבודה. יש להקפיד כי הדבר אכן נרשם במסמכים הרפואיים, שכן אי רישום העובדה כי מדובר בתאונת עבודה עלול ליצור קשיים מיותרים בשלבים מאוחרים יותר.
  • יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים הרלוואנטיים, קבלות בגין הוצאות עקב התאונה ועוד.
  • מומלץ להימנע משיחה עם חוקרים מטעם חברת הביטוח.
  • מומלץ לבדוק אילו ביטוחים נעשו ויש לבקש מהמעביד את פרטי הפוליסה כמו גם העתק מהפוליסה עצמה על מלוא נספחיה.

במידה ונפגעת בתאונת עבודה ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544485312 או דרך תיבת צור קשר.

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן