a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

סוכרת אחוזי נכות

סוכרת אחוזי נכות

Glaucometer for Measuring Blood Sugar

במאמר חשוב זה נדון בזכויותיהם של חולי סוכרת, ובשאלה כמה אחוזי נכות נפסקים עקב סוכרת.

 במקרים מסויימים התפרצות של סוכרת יכולה להיחשב כפגיעה בעבודה. במקרים אלה ככל שהמחלה תוכר כפגיעה בעבודה, זכויותיו של הנפגע ייקבעו בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו ועל כן מומלץ להתייעץ עם עו"ד תאונות עבודה בעל ניסיון במימוש זכויות מול ביטוח לאומי.

 עוד יש לציין כי לקביעת אחוזי נכות בגין סוכרת יש משמעות גדולה גם בתביעות לנכות כללית מול ביטוח לאומי וגם בתביעות לפטור ממס הכנסה לנכים.

 סוכרת אחוזי נכות בביטוח לאומי

תקנות המוסד לביטוח לאומי קובעות כמה אחוזי נכות ייקבעו במקרים של סוכרת וזאת בהתאם לפרמטרים שונים הקבועים בס' 4 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).

 אחוזי הנכות בגין סוכרת נקבעים כדלמן:

במידה ומדובר בסוכרת מאובחנת המטופלת על ידי דיאטה בלבד ייקבעו 5% נכות רפואית.

במידה ומדובר בסוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים ייקבעו 10% נכות רפואית.

במקרים של סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין ייקבעו 20% נכות רפואית.

במצבים של סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך עם חוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי או במצבים של סוכרת "שבירה" (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין ייקבעו 40% נכות רפואית.

במצבים של סוכרת אשר הופיעו בה אחד (או יותר) מהסיבוכים הבאים ייקבעו 65% נכות רפואית: נוירופתיה (תחושתית – מוטורית או אוטונומית), רטינופתיה סוכרתית (פגיעה בעיניים), פרוטאינוריה קבועה או נפרופתיה סוכרתית, מחלת כלי דם היקפיים, מחלת כלי דם כלילים.

יצוין כי במידה ומופיעים מספר סיבוכים, הרי שכל עוד הסיבוך אינו עולה על 30% נכות רפואית לא תיקבע נכות רפואית נוספת (מעבר ל-65%), יחד עם זאת במידה והנכות הרפואית בגין הסיבוך עולה על 30% הרי שתיקבע נכות רפואית נוספת נפרדת (בנוסף ל-65 אחוזי נכות). במידה ומופיעים 3 סיבוכים שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה ייקבעו 100% נכות רפואית.

 יש לשים לב כי פעמים רבות הוועדות הרפואיות בביטוח לאומי אינן מפעילות את סעיפי הנכות בהתאם לקבוע בתקנות ובהתאם למתחייב בפסיקה וגם במצבים שבהם מופיעים סיבוכים לסוכרת נפסקים אחוזי נכות הנמוכים באופן משמעותי מהמגיע לאותו נפגע. על כן, מומלץ לפנות לייעוץ לעורך דין ביטוח לאומי לצורך מימוש מלוא הזכויות בעניין.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או במייל: [email protected].

 

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button