a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תביעת נזקי גוף נגד המעביד עקב חוסר הדרכה

עורך דין תאונות עבודה - אורי דלאל עורך דין > מאמרים ופסקי דין  > תביעת נזקי גוף נגד המעביד עקב חוסר הדרכה

תביעת נזקי גוף נגד המעביד עקב חוסר הדרכה

תביעת נזקי גוף נגד המעביד

תביעת נזקי גוף נגד המעביד עקב חוסר הדרכה – פיצויים וזכויות.

נפגעתם בתאונת עבודה מכיוון שלא סופקה לכם ההדרכה או ההכשרה המתאימה ?

ייתכן ותוכלו להגיש תביעת נזקי גוף נגד המעביד לצד זכויות נוספות שעומדות לכם כגון פנייה וביטוח לאומי ועוד.

תביעת נזקי גוף נגד המעביד עקב חוסר הדרכה

על המעביד לספק לעובד הדרכה מתאימה הן באופן כללי והן באופן ספציפי בהתאם למשימות המוטלות על העבד.

הדרכה זו צריכה לכלול הוראות עבודה, נהלי עבודה, אופן שיטת העבודה, הוראות זהירות ודגשי בטיחות.

על המעסיק לספק אם כן את ההדרכה הדרושה לביצוע העבודה לא רק באופן היעיל ביותר אלא בעיקר בצורה הבטוחה ביותר.

 למעביד יש חובה משפטית לוודא כי העובדים קיבלו את ההדרכה המתאימה, ובאותם מקרים שבהם עובד נפגע בתאונת עבודה מכיוון שלא קיבל את ההסברים הנדרשים

או מכיוון שלא ניתנה לו הדרכה מתאימה, ייתכן וניתן להגיש תביעה נגד המעביד בגין קרות התאונה.

 למעסיק אף יש חובה משפטית לספק ולוודא שעובדיו מקבלים הכשרה מלאה לצורך ביצוע העבודה או השימוש במכשירים או מכונות במקום העבודה.

כך למשל, ייתכן שהפעלת ציוד כבד או מכונות ספציפיות ידרוש הכשרה מיוחדת, ובמקרים שבהם המעביד העסיק עובד שלא הוכשר בהתאם לדרישות הדין

לעבודה על מכונות אלה, והעובד נפגע בתאונת עבודה, ייתכן ותוטל אחריות על המעביד לפיצוי העובד בגין הפגיעה בתאונה.

החובה המשפטית לספק הדרכה לעובד

 החובה לספק הדרכה מתאימה לעובד והכשרה ספציפית במקרים המתאימים קבועה בפקודת הבטיחות בעבודה, בתקנות הבטיחות בעבודה,

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)והיא אף קמה מכוח החובה הכללית של עובד לדאוג לשלמות ובטחון עובדיו במקום העבודה.

 במסגרת חובותיו של המעביד ניתן למצוא את החובה להתאים את יכולותיו והכשרתו של העובד לביצוע המשימה אליה הוא נשלח לעשות

ובמידה והעובד נשלח למשימה חדשה או עבודה שטם ביצע חובה להדריכו לפני ביצוע העבודה, קיימת חובה לפקח כי כל העובדים קיבלו הדרכה שוטפת,

וכי הדרכה זו ניתנת מעת לעת לרבות לגבי עובדים חדשים שהצטרפו לעבודה ועוד.

קיימת חובה אף לספק הדרכה מתאימה כאשר מכניסים מכונות חדשות למקום העבודה ועוד.

 בהתאם לתקנות על מחזיק במקום עבודה למסור לעובד מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד,

וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

בהתאם לתקנות, על המעביד או המחזיק במקום עבודה לקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים

ולוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף;

מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

כמו כן, מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

יתרה מזאת, בהתאם לדין על מחזיק במקום העבודה לנהל פנקס הדרכה בו ירשום את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועדי מתן ההדרכה, סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו של המדריך.

 בהתאם לתקנות על מחזיק במקום עבודה למסור לעובד במקום העבודה, תמצית בכתב של מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק,

או הקיימים במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו.

על המידע האמור להיות בשפה העברית והערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה;

המעביד ידאג שתוכנו של המסמך האמור יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפות שבהן נמסרה התמצית.

 כך לדוגמא במידה ונמסרו הנחיות בעברית בלבד לעובד הדובר את השפה הרוסית בלבד,

הרי שהדבר אינו תקין, ואינו מקיים את חובת ההדרכה המוטלת על מעביד כלפי עובדו.

 פן נוסף של חובת ההדרכה של המעביד הינו החובה לסמן בתווית או בשלט אזהרה חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה באופן מובן וברור.

 במידה ונפגעת בתאונת עבודה ניתן לפנות לייעוץ ראשוני להערכת סיכויי התביעה ושוויה לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או באמצעות דוא"ל: [email protected].

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

תאונת עבודה באתר בנייה

תאונת עבודה פגיעה ממכונה לחיתוך ברזל

אם ברצונכם להמשיך ולעקוב אחר האתר ולקבל עדכונים דרך הפייסבוק אתם מוזמנים לסמן "אהבתי".

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן