a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תאונת עבודה דמי פגיעה

תאונת עבודה דמי פגיעה

MP900385209

במאמר זה נסקור בקצרה את זכויותיו של נפגע לקבלת דמי פגיעה בעבודה מביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה, כיצד מחשבים דמי פגיעה ועוד.

בהתאם לסעיף 92 לחוק ביטוח לאומי מבוטח שאינו מסוגל לעבודה עקב פגיעה בעבודה, ישלם לו המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה בגין פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד כאמור, אם לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה.

תקופת הזכאות לדמי פגיעה

יחד עם זאת, פרק הזמן שבו ניתן לקבל דמי פגיעה בגין היעדרות מעבודה הינו מוגבל בהתאם לסעיף 92(ב) לחוק הביטוח הלאומי וזאת עד שלושה עשר שבועות (כ-3 חודשים).

בנוסף, בעד יום הפגיעה בתאונת עבודה לא ישולמו דמי פגיעה, אולם המעביד ישלם לנפגע שכר אותו יום. בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, אשר בהם לא היה המבוטח מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, לא ישולמו דמי הפגיעה אלא אם כן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה כאמור שנים עשר ימים לפחות (תקופת הזכאות הראשונה) בנוסף על יום הפגיעה. יצוין כי אם מדובר בעובד עצמאי, לא ישולמו לו דמי פגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה (12 הימים הראשונים שבעדם זכאי עובד שכיר לדמי פגיעה).

איך מגישים תביעה לדמי פגיעה ?

תביעה לקבלת דמי פגיעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך על גבי טופס בל 211 (תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה) בצירוף כל האישורים הרפואיים והמסמכים הרלוואנטיים (כגון תעודה ראשונה לנפגע בעבודה וכו').

חשוב לזכור: לאופן שבו מנוסחת התביעה ותיאור הפגיעה בעבודה עשוי להשליך באופן בלתי הפיך על זכויותיך ועל כן מוצע להתייעץ עם עו"ד בעל ניסיון בביטוח לאומי ותאונות עבודה למיקסום זכויותיך.

כיצד מחשבים דמי פגיעה ?

בהתאם לס' 97 לחוק הביטוח הלאומי דמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח (אך לא יותר מ-75% מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 5, כשהוא מחולק ב-30). לעניין זה שכר העבודה הרגיל, הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה (שלושת החודשים) שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי הפגיעה, בתשעים.

כך לדוגמא מבוטח אשר הרוויח בשלושת החודשים שקדמו לפגיעתו בתאונת עבודה 36,000 ש"ח, שכר העבודה הרגיל (ליום) הינו 400 ש"ח (36,000:90), כאשר דמי הפגיעה ליום יהיו בסך השווה ל-75% משכר העובדה הרגיל, ובמקרה זה 300 ש"ח ליום X מספר הימים שאושרו לתשלום דמי פגיעה.

אם נפגעת בתאונת עבודה מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעו"ד תאונת עבודה (תאונת עבודה ביטוח לאומי) לצורך בירור ומימוש מלוא זכויותיך בתביעה מול ביטוח לאומי.

חשוב לזכור: פעמים רבות, נפגעים אשר נפגעו בתאונת עבודה עשויים לסבול מנכות משמעותית, כך שהתביעה להגשת דמי פגיעה הינה רק יריית הפתיחה במובן זה שמעבר לתשלום עבור אותם ימים שנעדרו מעבודתם, ייתכן ויהיו זכאים לזכויות כספיות בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו. לצורך זה, מומלץ להיוועץ עם עו"ד לצורך בירור הזכויות הרלוואנטיות.

עורך דין תאונת עבודה יוכל ללוות אותך לאורך כל שלבי ההליך הן בפן הבירוקרטי של הגשת המסמכים והניירת, הן בפן הרפואי של ארגון החומר הרפואי, הפנייה לרופאים המתאימים והגשתו למוסד לביטוח לאומי, והן בפן המשפטי וייצוג בבתי הדין ובפני הועדות הרפואיות לצורך מיקסום זכויותיך.

ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected]

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן