a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

פיצויים לאחר תאונת עבודה

פיצויים לאחר תאונת עבודה

פיצויים לאחר תאונת עבודה

גובה פיצויים לאחר תאונת עבודה תלוי במספר פרמטרים ועשוי להשתנות ממקרה למקרה.

פיצויים לאחר תאונת עבודה

תאונת עבודה הינה תאונה שקרתה בזמן או במהלך העבודה אך גם בדרך לעבודה ובחזרה ממנה.

תביעת נזיקין בגין תאונת עבודה הינה תביעה אזרחית שמטרתה קבלת פיצוי כספי

בגין נזקים גופניים או נפשיים שנגרמו לעובד בעקבות פגיעה בעבודה.

לצורך הוכחת תביעת נזיקין בגין תאונת עבודה יש להוכיח כי התאונה ארעה בשל רשלנות

של גורם צד שלישי כלשהו וכי עקב רשלנות זו נגרם לעובד נזק.

יש להציג ראיות המוכיחות את נסיבות התאונה, הרשלנות הנטענת והנזק שנגרם לעובד.

ככלל, במידה ויש טענה לנכות רפואית, יש לתמוך אותה בחוות דעת רפואיות של מומחים בתחומים הרלוונטיים.

גובה פיצויים לאחר תאונת עבודה

חשוב לציין שגובה הפיצויים נקבע בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטיות והנתונים הספציפיים של הנפגע.

מטרת הפיצוי בתביעת נזיקין הינו השבת המצב לקדמותו (ככל האפשר), ועל כן הפיצויים כוללים, בין היתר

הפסדים לעבר ולעתיד, הוצאות, כאב וסבל ועוגמת נפש, צרכים מיוחדים שיוכלו לאפשר את שיקום הנפגע ועוד.

ככלל, גובה הפיצוי נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה, גובה אחוזי הנכות הרפואית, השפעת הנכות הרפואית על תפקודו של הנפגע,

ההפסדים שנגרמו לעובד, גילו במועד הפגיעה, הוצאותיו ועוד.

חישוב הפיצויים נעשה, בין היתר, לפי ראשי הנזק הבאים: הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות, הוצאות רפואיות,

הוצאות ניידות ונסיעות, הוצאות ואביזרי שיקום, טיפולים רפואיים, תרופות, עזרה במשק הבית, עזרת הזולת, התאמת דיור,

כאב וסבל ועוד.

פיצויים לאחר תאונת עבודה  – זכויות עובד שנפגע בתאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה עשוי להיות זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי

בגין אותם ימים שנעדר מעבודתו (עד 91 יום מיום הפגיעה).

במידה ונותרה לו נכות רפואית הוא עשוי להיות זכאי למענק או קצבת נכות בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו.

עובד שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו בתור נפגע תאונת עבודה וועדה רפואית קבעה לו נכות בשיעור של 10 עד 19 אחוזי נכות,

יהיה זכאי לקבלת סכום פיצוי שישולם לו כמענק חד פעמי. סכום הפיצוי הנ”ל יחושב כנגזרת של 75 אחוזים משכר העובד הממוצע

בשלושת החודשים שלפני התאונה כפול 43.

נפגעי תאונת עבודה שנקבעו להם נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה יהיו זכאים לקבל קצבת נכות חודשית

שתחושב על בסיס אחוז הנכות שנקבע להם כפול 75 אחוזים משכרם הממוצע בשלושת החודשים שלפני התאונה.

כך למשל, עובד שהשתכר 10,000 ש”ח בממוצע לפני תאונתו, ונקבעו לו 25 אחוזי נכות, יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך של 1875 ש”ח

(10,000 ש"ח כפול 75% כפול 25%).

להרחבה בנושא זה מומלץ לקרוא: תאונת עבודה ביטוח לאומי.

אילו פעולות מומלץ לעשות לצורך קבלת פיצויים לאחר תאונת עבודה ?

1. תיעוד – יש לתעד את התאונה, לרבות תמונות ועדים.

2. דיווחי – יש לדווח למעסיק על התאונה ולפנות לטיפול רפואי תוך דיווח על כך שהפגיעה ארעה עקב תאונת עבודה.

3. קבלת ייעוץ משפטי – מומלץ לפנות אל עורך דין תאונות עבודה, ביטוח לאומי ונזקי גוף לצורך בירור ומימוש זכויותיכם.

4. מימוש זכויות – פנייה לגופים השונים לצורך מימוש זכויות, לרבות ביטוח לאומי, נזיקין, חברות ביטוח.

ניסיון משרדנו במקרים של תביעות פיצויים עקב תאונת עבודה

משרדנו מייצג נפגעי תאונות עבודה במגוון תחומים.

אנו פועלים להגיש תביעות מבוססות לצורך מימוש מלוא זכויות הנפגע וקבלת הפיצוי המרבי תוך ליווי הנפגע

לאורך השלבים השונים של התהליך.

במהלך השנים, ניהל משרדנו תביעות רבות שהסתיימו בפיצויים משמעותיים לנפגעי תאונות עבודה.

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה, ניתן לפנות למרשנו לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה בטל' 0544485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button דילוג לתוכן