a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

פגיעה בעמוד השדרה ושיתוק עקב תאונת עבודה

עורך דין תאונות עבודה - אורי דלאל עורך דין > אחוזי נכות  > פגיעה בעמוד השדרה ושיתוק עקב תאונת עבודה

פגיעה בעמוד השדרה ושיתוק עקב תאונת עבודה

פגיעה בעמוד השדרה

פגיעה בעמוד השדרה עקב תאונת עבודה עלולה לגרום לנזקי גוף קשים ובלתי הפיכים.

במידה ועובד נפגע באופן קשה בעמוד השדרה או בראשו הדבר עשוי להתבטא בפגיעה תפקודית קשה

העולה כדי שיתוק באיברי הגוף עם פגיעות בתפקודים נוספים, פגיעה עצבית ועוד.

פגיעה בעמוד השדרה עקב תאונת עבודה

במקרים אלה של תאונות עבודה קשות שגרמו לנזקי גוף חמורים מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה כבר בתחילת הדרך

לצורך בירור זכויות מול ביטוח לאומי, בדיקת זכויות מכוח פוליסות הביטוח של העובד במקום התאונה (כגון: אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה ועוד)

וכן אפשרות להגשת תביעת נזיקין כנגד המעביד או כנגד כל צד ג' שגרם ברשלנותו לפגיעה החמורה.

במקרים אלה של שיתוק באיברי הגוף כתוצאה מתאונת עבודה עשויים להסתכם סכומי הפיצויים במיליוני ש"ח ועל יש חשיבות רבה לבירור ומיצוי כל זכויות הנפגע.

פגיעה בעמוד השדרה אשר גרמה לשיתוק אחוזי נכות

פגיעה בעמוד השדרה עשויה להותיר אחוזי נכות משמעותיים:

אחוזי נכות בגין המיפלגיה (שיתוק של חצי צד: יד ורגל)

במצבים של המיפלגיה (שיתוק של חצי צד מהגוף) או המיפרזיס (חולשה של חצי צד מהגוף) ייקבעו אחוזי הנכות

בהתאם למידת השיתוק או החולשה והצד שבו הופיע השיתוק או החולשה. מידת הפגיעה תיקבע לפי המצב התפקודי של היד.

במצבים של המיפלגיה חלקית כתוצאה מתאונת עבודה, במידה והשיתוק הוא בצד ימין תיקבע נכות רפואית בשיעור של 30% ובמידה והשיתוק בצד שמאל תיקבע 20% נכות רפואית.

במצבים של המיפלגיה בינונית כתוצאה מתאונת עבודה, במידה והשיתוק הוא בצד ימין תיקבע נכות רפואית בשיעור של 50% ובמידה והשיתוק בצד שמאל תיקבע 40% נכות רפואית.

במצבים של המיפלגיה קשה כתוצאה מתאונת עבודה במידה והשיתוק הוא בצד ימין תיקבע נכות רפואית בשיעור של 70% ובמידה והשיתוק בצד שמאל תיקבע 60% נכות רפואית.

במצבים של המיפלגיה שלמה עם קונטרקטורות כתוצאה מתאונת עבודה תיקבע נכות רפואית בשיעור של 100%.

אחוזי נכות בגין פרפלגיה (שיתוק של 2 הגפיים התחתונות)

פרפלגיה היא שיתוק של שתי הרגליים ופרפרזיס היא חולשה של שתי הרגליים.

פגיעות אלה עשויות לקרות במצבים של חבלה קשה בעמוד השדרה כגון במצבים של תאונות דרכים, נפילה מגובה (נפילה מפיגום, נפילה מסולם), נ

פילת חפץ כבד, שברי מעיכה בעמוד השדרה ועוד.

במצבים של פרפלגיה קלה תיקבע נכות רפואית בשיעור של 20%.

במקרים של פרפלגיה בצורה בינונית תיקבע נכות רפואית בשיעור של 50%.

במקרים של פרפלגיה בצורה קשה תיקבע נכות רפואית בשיעור של 80%.

במקרים של פרפלגיה בצורה מוחלטת (כלומר חוסר תנועתיות מוחלטת) תיקבע נכות רפואית בשיעור של 100%.

אחוזי נכות בגין קוודרופלגיה (שיתוק בארבעת הגפיים)

קוודרופלגיה (QUADRIPLEGIA) משמעה שיתוק של ארבעת הגפיים (קוודרופרזיס משמעותו חולשה בארבעת הגפיים).

קוודרופלגיה הינה פגיעה משמעותית מאוד המשפיעה לרעה על כל תפקודי היומיום ואיכות חייו של הנפגע והיא עשויה לבוא לידי ביטוי במספר דרגות חומרה

החל מחולשה של ארבעת הגפיים או שיתוק חלקי עם אובדן חלק מתפקודי היומיום ועד המצב הקשה ביותר של שיתוק מוחלט של ארבעת הגפיים

והותרת הנפגע כשהוא סיעודי ותלוי בעזרת הזולת בכל תפקודי היומיום.

במצבים של קוודרופלגיה בצורה קלה ייקבעו 60% נכות רפואית.

במקרים של קוודרופלגיה בצורה בינונית ייקבעו 80% נכות רפואית.

במקרים של קוודרופלגיה בצורה קשה תיקבע נכות בשיעור של 100%.

אחוזי נכות בגין פגיעות נוספות כתוצאה מפגיעה בעמוד השדרה

יש לציין כי במקרים של פגיעות חמורות בעמוד השדרה (או פגיעות מוחיות) מסוג פרפלגיה או קוודרופלגיה לעיתים רבות בנוסף לפגיעה האורטופדית או הנוירולוגית

ישנה פגיעה קשה במערכות נוספות בגוף. כך למשל הנפגע עשוי לעיתים רבות לסבול מפגיעה בפעילות הסוגרים (איבוד היכולת לשלוט על שתן וצואה)

ואיבוד כוח הגברא (פגיעה בתפקוד המיני). בגין פגיעה במערכות אלה עשויים להיקבע אחוזי נכות נפרדים.

זכאות לקצבאות נוספות

במצבים של פגיעה בעמוד השדרה המתבטאת בהמיפלגיה, פרפלגיה או קוודרופלגיה ייתכן והנפגע יהיה זכאי לקצבאות נוספות מעבר לקצבת נפגעי עבודה.

כך לדוגמא במקרים רבים הוא יהיה זכאי לקצבת ניידות ואף לקצבה מיוחדת.

מדובר בסכומים של אלפי ש"ח לחודש ועל כן יש חשיבות רבה בפנייה עורך דין ביטוח לאומי מיומן ומנוסה שיוכל לבדוק את כל זכויותיו של הנפגע.

הטיפול במשרדנו

משרדנו מטפל בנזקי גוף קשים וחמורים תוך מיצוי ומימוש זכויות הנפגע מכל הגופים הרלוונטיים

החל מביטוח לאומי (תוך טיפול בכל ההליכים לרבות ההליכים הבירוקרטיים, הרפואיים והמשפטיים), חברות הביטוח, ותביעות נזיקין.

לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה ושוויה ללא התחייבות ניתן לפנות אל עו"ד תאונות עבודה אורי דלאל: 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן