a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

קצבת נכות כללית בביטוח לאומי

קצבת נכות כללית בביטוח לאומי

קצבת נכות כללית בביטוח לאומי

קצבת נכות כללית בביטוח לאומי עשויה להיות משולמת לאנשים בעלי נכות רפואית

ו/או נפשית הנובעת למשל ממחלות או תאונות או מומים מלידה ועוד

ואשר מגבילים באופן משמעותי את יכולת ההשתכרות.

במקרים אלה מומלץ לפנות אל עורך דין ביטוח לאומי למימוש זכויותיכם.

תנאי זכאות לקצבת נכות כללית

לצורך זכאות לנכות כללית יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

  • תושבי ישראל מגיל 18 עד הפנסיה.
  • אינם עובדים או שהכנסתם נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
  • בעלי נכות רפואית שנקבעו להם בביטוח לאומי 60% נכות או 40% (אם אחד הסעיפים הרפואיים עמד על לפחות 25%). עקרות בית המוגדרות כנכות אם קיבלו לפחות 50% נכות רפואית.
  • בעלי אחוזי נכות רפואית (המצוינים מעלה) שאיבדו לפחות 50% מכושרם להשתכר ונקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור: 60%, 65%, 74% או 100%.

קצבת נכות כללית ועדה רפואית

הועדה הרפואית בביטוח לאומי תקבע את אחוזי הנכות המתאימים

וזאת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי בדבר אחוזי נכות.

אם לנכה ישנן מספר ליקויים, קובעים אחוזי נכות עבור כל ליקוי בנפרד,

כאשר אחוז הנכות הכללית ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור מתמטי של הסכומים).

יש לציין כי ישנם ליקויים מנופים, אשר אינם נלקחים בחשבון בקביעות אחוזי הנכות.

ייצוג בוועדה רפואית בביטוח לאומי עשוי להגדיל את סיכוייכם למימוש הזכויות באופן הולם והוגן.

קביעת דרגת אי כושר להשתכר לצורך קצבת נכות כללית

במידה והנכה עמד בסף הרפואי הנדרש בוועדה הרפואית, תיבחן דרגת אי הכושר של הנכה להשתכר

וקביעה זו היא אשר קובעת את גובה קצבת הנכות לה יהיה זכאי הנפגע מביטוח לאומי.

במסגרת זו בוחנים, בין היתר, כיצד ובאיזו מידה הליקויים של הנכה משפיעים על כושרו להשתכר ו/או להשתלב במעגל העבודה.

במידה ומדובר בעקרת בית, בוחנים באיזו מידה הליקויים ממנה היא סובלת, משפיעים על כושרה לתפקד במשק בית רגיל.

קיימות 4 דרגות אי כושר לקבלת קצבת נכות כללית והן אשר קובעות את גובה הקצבה.

שיעורי הקצבה נכון ל-2023:

סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) הוא 4,063 ₪.

סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 74% (קצבה חלקית) הוא 2,770 ₪.

סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 65% (קצבה חלקית) הוא 2,496 ₪.

סכום הקצבה לדרגת אי כושר של 60% (קצבה חלקית) הוא 2,345 ₪.

בנוסף הנכה עשוי לקבל תוספות עבור ילדים ו/או עבור בן/בת זוג בהתאם לדרגת אי הכושר.

תחילת הזכאות לקצבת נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית רק כעבור 91 יום

מהמועד שבו נקבעה תחולת דרגת אי הכושר על ידי הועדה הרפואית בביטוח לאומי.

למי שנקבעה דרגת אי כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות, קצבת הנכות תשולם מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר.

ככלל, הקצבה משולמת ב-28 לחודש עבור אותו חודש, אך הדבר עשוי להשתנות בשל חגים וכו'.

מסלול מקוצר לזכאות לקצבת נכות כללית לבעלי מוגבלויות קשות

המסלול המזורז מיועד לבעלי נכות ולקויות קשות כדלקמן:

חולים במחלות ממאירות ו/או אשר הוגדרו כחולים סופניים

בעלי נכות נפשית של מעל ל- 50%

בעלי לקות שכלית העולה על 40% על פי משרד הרווחה

חולי שחפת קשה

מושתלי איברי כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב ומח עצם – עד 12 חודשים ממועד ההשתלה

חולי מחלות קשות ו/או זיהומיות אשר מטופלים בשגרה

חוסר תפקוד ב- 2 גפיים ו/או ריתוק לכיסא גלגלים

מקרים אלה יקבלו קדימות ויטופלו במסלול מזורז.

ניסיון משרדנו בתביעות קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

למשרדנו ניסיון רב בתחום נזקי גוף ובפרט בניהול הליכים מול ביטוח לאומי.

משרדנו צבר ידע רפואי ומשפטי רב המסייע בבירור וניהול התביעות מול ביטוח לאומי.

משרדנו מייצג נכים רבים בתביעות נכות כללית ונפגעי עבודה מול ביטוח לאומי.

אנו מלווים את הלקוח לאורך כל הדרך, החל משלב מילוי טפסי התביעה, צירוף החומר הרפואי הרלוונטי,

בדיקת הצורך בחוות דעת רפואיות, הכנה לוועדות הרפואיות השונות, ייצוג בוועדה רפואית בביטוח לאומי,

הגשת ערר לועדות לעררים, ייצוג בבתי הדין לעבודה ועוד.

לייעוץ ראשוני והערכת סיכויי התביעה ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button דילוג לתוכן