a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

הגבלת שכר טרחה עורך דין ביטוח לאומי בתביעות

עורך דין תאונות עבודה - אורי דלאל עורך דין > מאמרים ופסקי דין  > הגבלת שכר טרחה עורך דין ביטוח לאומי בתביעות

הגבלת שכר טרחה עורך דין ביטוח לאומי בתביעות

עורך דין ביטוח לאומי בראשון לציון

לאחרונה עבר תיקון לחוק ביטוח לאומי המגביל את תשלום שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה נגד ביטוח לאומי הן לעורכי דין והן לגורמים אחרים. ננסה להציג את עיקרי החוק בקצרה.

הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה נגד ביטוח לאומי

ביום 5.8.15 פורסם תיקון מס' 161 לחוק הביטוח הלאומי הקובע את הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה שעניינה ביטוח לאומי. החוק חל בין היתר על טיפול בתביעה לפגיעה בעבודה (נפגעי עבודה), נכות כללית, גמלת ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, גזזת ועוד.

החוק מגביל את התשלום בעד טיפול בתביעה הן על עורכי דין והן על גורמים אחרים כגון מרכזים כאלה ואחרים ל"מימוש זכויות". לעורכי דין יתרונות רבים על פני אותם גורמים אחרים אר אינם רשאים לייצג נפגעים בועדות רפואיות או בוועדת עררים ואינם רשאים לייצג בבית הדין לעבודה, היות ומדובר בייצוג משפטי. לפיכך, נתמקד במאמר הקרוב בהגבלת שכר הטרחה על עורכי דין.

הגבלת שכר טרחת עורכי דין בתביעה לביטוח לאומי

מלבד ההבחנה בין גורמים שאינם עורכי דין לייצוג על ידי עורכי דין, החוק עושה הבחנה בין סוג הטיפול – סוג התביעה, והשאלה האם מדובר בגמלה בסכום נמוך או לא, לצורך הגבלת שכר הטרחה של עורך הדין.

התיקון לחוק מאוד מורכב וכולל סעיפים רבים, ובוודאי שלא ניתן להסבירו על קצה המזלג, ולכן בכל מקרה מומלץ לקרוא את הנוסח המלא של התיקון לחוק ביטוח לאומי בעניין הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה.

ככלל, ניתן לומר שבתחום זה של טיפול בתביעות לביטוח לאומי, עיקר שכר הטרחה נגזר באחוזים מסכום התשלום שישולם מביטוח לאומי. כלומר במידה ויש הצלחה, והנפגע יהיה זכאי לתשלום או קצבה מביטוח לאומי ישולם לעורך הדין שכר טרחה בהתאם להגבלה שבחוק. בכך, יש כמובן יתרון חשוב מאוד לנפגע אשר אינו צריך לשלם סכומים משמעותיים בטרם יהיה זכאי לפיצוי (בשונה מתחומים אחרים).

התיקון לחוק מאפשר שני מסלולים לקביעת שכר הטרחה, כאשר בראשון מוסכם על תשלום סכום כדמי פתיחת תיק (סכום המשולם בכל מקרה בלי קשר לתוצאות ההליך) בצירוף שכר טרחה הנקבע באחוזים מחלק הגמלה או התשלום שישולם מביטוח לאומי. המסלול השני קובע אחוזים מעט גבוהים יותר אשר ישולמו במידה ותשולם קיצבה או תשלום כלשהו על ידי ביטוח לאומי אך מבלי שמשולמים כספים כלשהם לצורך פתיחת תיק. במסלול השני למעשה לנפגע אין סיכון והוא אינו מתחייב לשלם סכומים כלשהם לעורך הדין אלא אם יהיה פיצוי או תשלום מביטוח לאומי.

הגבלת שכר טרחת עורכי דין בתביעה שעניינה פגיעה בעבודה

בהתאם לתיקון החדש לחוק הביטוח הלאומי במקרה של טיפול בתביעה שעניינה תאונת עבודה הכולל ייצוג בועדה רפואית או בועדת עררים שכר טרחת עורך דין יעמוד על 17% + מע"מ מחלק הגמלה או התשלום שישולם על ידי ביטוח לאומי (במידה וישולמו דמי פתיחת תיק שכר הטרחה יהיה מעט קטן יותר), כאשר במקרה של קצבה חודשית (צמיתה או זמנית), ישולם שכר הטרחה בגין התקופה שבעדה הנפגע זכאי לתשלום הגמלה אך לא יותר מ-60 חודשים (כלומר שכר הטרחה יחושב על פי 17% מהגמלה שתשולם למשך 60 חודשים בלבד).

בהתאם לתיקון החדש לחוק הביטוח הלאומי במקרה של טיפול של עורך דין בבית הדין בערעור על החלטה ועדה לעררים בפגיעה מעבודה ישולם שכר טרחה בשיעור של 25.5% + מע"מ מחלק הגמלה (עד למקסימום של 60 חודשים). במקרה של תשלום דמי פתיחת תיק מראש גם במקרה זה שכר הטרחה יהיה מעט נמוך יותר (בכ-1.5%).

חשוב להדגיש ולציין שאותם מקרים שבהם התביעה להכרה בפגיעה בעבודה נדחיתה ויש צורך להגיש תביעה לבית הדין לעבודה הוחרגו מהתיקון החדש לחוק ואין כל הגבלה לעניין שכר הטרחה בעניין זה. כך לדוגמא לגבי נפגע אשר עבר התקף לב בעבודה והגיש תביעה לביטוח לאומי להכרה בהתקף לב כפגיעה בעבודה אולם תביעתו נדחיתה על ידי ביטוח לאומי (דבר שקורה לעיתים קרובות למרבה הצער). באותו מקרה יש להגיש תביעה לבית הדין, ובמקרה זה אין הגבלה לעניין שכר הטרחה, כאשר הרציונאל הוא שמדובר בתביעה מורכבת העשויה להימשך אף מספר שנים והליכים רבים.

הגבלת שכר טרחת עורכי דין בתביעות אחרות (כגון: נכות כללית, ניידות, ילד נכה ועוד)

בתביעות אלה בטיפול של עורך דין הכולל ייצוג בועדה רפואית או בועדת עררים יוגבל שכר הטרחה ל-15% + מע"מ מהגמלה או התשלום שישולם (למקסימום של 60 חודשים). במידה וישולם תשלום בגין דמי פתיחת תיק שכר הטרחה יהיה מעט נמוך יותר.

בטיפול של עורך דין בבית הדין בערעור על החלטה של ועדת עררים (בנכות כללית, ניידות, שירותים מיוחדים, ילד נכה ועוד) שכר הטרחה  יוגבל ל-25.5% +מע"מ מהגמלה או התשלום שישולם (למקסימום של 60 חודשים). במידה ושולם סכום עבור דמי פתיחת תיק שכר הטרחה יהיה מעט נמוך יותר (בכ-1-2%).

הערה כללית

כפי שצוין לעיל, התיק לחוק מורכב מאוד וכולל סעיפים רבים. נגענו לעיל, רק בסעיפים העיקריים על קצה המזלג. יתרה מזאת, בתיקון החדש לחוק ישנה הגבלת שכר טרחה גם על עניינים אחרים כמו במצבים של דיון מחדש לבקשת המוסד לביטוח לאומי, ערר או ערעור של המוסד לביטוח לאומי ועוד. כמו כן, מוסדרים נושאים נוספים, כגון המועדים לתשלום שכר הטרחה ועוד. לעניין זה מומלץ לקרוא את החוק במלואו.

לכן במידה ונפגעת בתאונת עבודה או שאתה מחפש עורך דין לייצוג מול ביטוח לאומי מומלץ לעורך דין ביטוח לאומי לקבלת ייעוץ מסודר, במסגרתו גם יוסבר כמובן נושא שכר הטרחה בהתאם לתיקון החדש לחוק.

מועד תחולת התיקון החדש לחוק הביטוח הלאומי

החוק ייכנס לתוקף 4 חודשים מיום פרסומו ברשומות, ולכן הסכמי שכר טרחה שייחתמו לאחר 5.12.15 יוגבלו בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.

להערכת סיכויי התביעה ושוויה ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

רוצים להמשיך ולקבע עידכונים בנושא ביטוח לאומי ותאונות עבודה ? אתם מוזמנים לסמן "אהבתי" או "שתף" ולעקוב אחרינו דרך הפייסבוק:

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן