a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

אירוע מוחי תאונת עבודה

אירוע מוחי תאונת עבודה

Young Man with His Hand on His Forehead

נגרם לך אירוע מוחי בעבודה או עקב אירוע חריג הקשור לעבודתך ? ייתכן וניתן יהיה להכיר אירוע מוחי תאונת עבודה באופן המזכה אותך בזכויות משמעויות מול ביטוח לאומי.

 אירוע מוחי בגלל עבודה

 בהתאם לספרות הרפואית לחץ נפשי חריג עשוי לשמש כטריגר ביצירת אירוע מוחי הן דימומי (כתוצאה מדימום תוך מוחי) והן איסכמי (חסימה או הפרעה בהעברת דם וחמצן). בשני המקרים בית הדין הכיר בכך שאירוע מוחי יכול להיות קשור סיבתית לאירוע חריג בעבודה באופן המאפשר להכיר באירוע המוחי כפגיעה בעבודה.

 אירוע מוחי תביעה לביטוח לאומי

 לצורך הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה יש להגיש תביעה לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה תוך ציון ופירוט אותו אירוע חריג שגרם לאירוע המוחי. יש חשיבות רבה לאופן שבו מנוסחים הדברים ולאסמכתאות הרפואיות והעובדתיות המאמתות את קרות האירוע.

 במידה והתביעה תוכר, יופנה הנפגע לועדה רפואית אשר תקבע כמה אחוזי נכות נותרו לו בעקבות האירוע המוחי.

מניסיוננו, ביטוח לאומי (פקיד התביעות) דוחה הרבה מאוד תביעות להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה. חלק מהטענות הנפוצות בהן משתמש ביטוח לאומי הן כי לא הוכח קיומו של אירוע תאונתי שגרם לאירוע המוחי או כי מצבו של הנפגע נובע ממצב רפואי קודם או גורמי סיכון ועוד.

 לכן, במקרים של אירוע מוחי בעבודה או אירוע מוחי בעקבות העבודה מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות עובדה וביטוח לאומי לצורך בירור ומימוש זכויות הנפגע. חשוב לזכור כי לגרסה שמוסר הנפגע בתביעה שהגיש לביטוח לאומי עשויה להיות חשיבות רבה בהמשך, ולפיכך, מוצע לקבל ייעוץ מסודר כבר מתחילת ההליכים.

עוד יש לזכור כי אירוע מוחי עשוי להותיר נכות תפקודית משמעותית מאוד המשפיע על כל אורחות חייו של הנפגע ולהוביל לאובדן כושר עבודה חלקי או מלא. בהתאם, במקרים רבים עשויים להיוותר אחוזי נכות גבוהים המזכים את הנפגע בפיצויים כספיים משמעותיים, כאשר במידה וייקבעו מעל ל-20% נכות רפואית יהיה זכאי הנפגע לקצבה חודשית למשך כל חייו.

 ביטוח לאומי דחה את התביעה להכרה באירוע מוחי כפגיעה בעבודה – מה עושים ?

 במידה וביטוח לאומי דחה את התביעה להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

 מתי יוכר אירוע מוחי תאונת עבודה:

 בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה המבחנים להכרה באירוע מוחי כפגיעה בעבודה זהים לאותם מבחנים שנקבעו לצורך הכרה בהתקף לב כפגיעה בעבודה.

 בית הדין יידרש תחילה לשאלה האם הוכח קיומו של אירוע חריג במקום העבודה בסמוך לאותו אירוע מוחי. לעניין זה חשוב לציין כי אירוע מוחי לא יוכר כפגיעה בעבודה על רקע טענה של לחץ או עומס מתמשך. יש כאמור להצביע על אירוע חריג שבגינו נגרם או הוקדם האירוע המוחי.

 במידה ובית הדין יקבע כי התקיים אירוע חריג, ימונה לרוב מומחה מטעם בית הדין לקביעת הקשר הסיבתי שבין אותו אירוע חריג לאירוע המוחי במועד שבו אירע. במידה והמומחה יאשר קשר סיבתי, התביעה להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה תתקבל, והנפגע יופנה לועדה רפואית בביטוח לאומי אשר תקבע את אחוזי הנכות שנגרמו לו בגין האירוע המוחי.

 דוגמאות למקרים שבהם הוכר אירוע מוחי כפגיעה בעבודה

 לחץ נפשי חריג או מאמץ פיזי מיוחד הוכרו כאירועים שעשויים לגרום לאירוע מוחי או לתרום להופעתו במועד שבו התרחש. דוגמאות לכך הינם: ויכוח חריג במקום העבודה, רב פיזי או מילולי עם עובד, מעביד, ספק, נותן שירותים וכו', שיחה קשה עם המעביד או אחראי, הודעה על פיטורין, הודעה על הורדה בתנאים או בשכר וכו', פעילות פיזית מאומצת מאוד, כגון הרמת משקל כבד באופן חריג או פעילות אינטנסיבית באותו יום עקב מחסור בעובדים או לחץ בהזמנות וכו'.

 ייצוג על ידי עורך דין בתביעות להכרה של אירוע מוחי תאונת עבודה

 בתביעות אלה להכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה הייצוג מתמשך לאורך כל ההליכים, החל מהשלבים הבירוקרטיים (בהנחה שהנפגע פנה כבר משלב זה לעו"ד) של הכנת טפסי התביעה, מילוי ושליחתם לביטוח לאומי בצירוף החומר הרפואי הרלוונטי, סידור והכנת התשתית הרפואית והתשתית העובדתית (עדים), ייצוג משפטי הכולל, בין היתר, הגשת תביעה בבית הדין, ליטיגציה, ערעור (במידת הצורך) וייצוג בועדות רפואיות לצורך קביעת אחוזי נכות עד לקבלת הפיצוי לנפגע.

 לייעוץ והערכת סיכויי התביעה ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544485312 או בדוא"ל: [email protected].

 

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button דילוג לתוכן