a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תביעת נכות לביטוח לאומי

תביעת נכות לביטוח לאומי

מתי תיחשב תאונה כתאונת עבודה?

נפגעתם בתאונת עבודה ? מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין ביטוח לאומי לצורך בירור ומימוש מלוא זכויותיכם.
קראו את המאמר הבא העוסק בתביעת נכות לביטוח לאומי.

תביעת נכות לביטוח לאומי

במידה ואדם נפגע בתאונת עבודה והפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה ניתן להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה וזאת בתוך 12 חודשים.

מומלץ לצרף לתביעה לקביעת דרכת נכות את המסמכים הרפואיים הרלוואנטיים וכן לפרט בטופס את התביעה את מכלול הליקויים מהם סובל הנפגע.
ניתן ואף מומלץ להיעזר בהגשת התביעה בעורך דין תאונות עבודה וביטוח לאומי.

לאחר הגשת תביעת נכות לביטוח לאומי יוזמן הנפגע לועדה רפואית אשר תקבע אם נותרה לו נכות רפואית בגין הפגיעה בעבודה ובאיזה שיעור.

הועדה הרפואית צריכה לבדוק האם קיימת לנפגע נכות רפואית בהתאם לתקנות הביטוח לאומי העוסקות באחוזי הנכות והאם נכות זו הינו תוצאה של הפגיעה בעבודה. במידה והועדה הרפואית קבע נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-9% הנפגע לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מביטוח לאומי.
במידה והועדה הרפואית תקבע נכות רפואית בשיעור שבין 10% ל- 20% יהיה זכאי הנפגע לתשלום מענק חד פעמי,
הנגזר מגובה אחוזי הנכות שנקבעו ומשכורתו של הנפגע לפני פגיעתו.
במידה והועדה הרפואית תקבע נכות רפואית בשיעור של  20% ומעלה יהיה זכאי הנפגע לתשלום קצבה חודשית הנגזרת מגובה אחוזי הנכות ושכרו של העובד לפני הפגיעה.

בנאדם כותב

כיצד נקבעים אחוזי הנכות בתביעת נכות לביטוח לאומי ?

הועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי קובעת את שיעור הנכות הרפואית לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי.
ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.
במידה ולנפגע ישנם מספר ליקויים רפואיים, הנכות הרפואית תיקבע לפי חישוב משוקלל של
אחוזי הנכות (ולא חיבור אריתמטי רגיל של האחוזים).
לפיכך, חשוב להכיר היטב את פירוט הליקויים ואחוזי הנכות המוענקים עבור כל פריט ליקוי והמגבלות הקיימות בפועל.

במידה ונקבעה לנפגע נכות רפואית לצמיתות ייתכן והנפגע יהיה זכאי להגדלת הנכות הרפואית מכוח תקנה 15
וזאת במקרים שבהם הנכות שנגרמה לנפגע משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה ונגרמה לו ירידה ניכרת בהכנסותיו.
במקרים אלה רשאית הועדה הרפואית להגדיל את הנכות הרפואית עד מחצית מהנכות שנקבעה לנפגע.
כך לדוגמא, אם נקבעה לנפגע נכות רפואית בשיעור של 30% והועדה הרפואית החליטה
להפעיל את תקנה 15 במלואה, נכותו של הנפגע תעמוד על 45%.

ייצוג על ידי עורך דין בתביעת נכות לביטוח לאומי

נפגע בתאונת עבודה רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בועדה הרפואית, ומנסיוננו הרב, ייצוג הולם עשוי לשפר באופן ניכר את סיכוייו של הנפגע לקבל את אחוזי הנכות הראויים המשקפים את מצבו.

משרדנו עוסק כ-14 שנה בתביעות נזיקין וביטוח לאומי וייצג אלפי נפגעים בתביעות למימוש זכויותיהם. אנו מלווים את הנפגעים לכל אורך הדרך החל מהשלבים הבירוקרטיים של מילוי הטפסים לביטוח לאומי, הגשת התביעות, צירוף המסמכים הרפואיים, הפנייה לחוות דעת רפואיות, ליווי וייצוג בועדות הרפואיות בביטוח לאומי ובוועדות רפואיות לעררים וכן ליטיגציה בבתי הדין לעבודה.

נפגעתם בתאונת עבודה או זומנתם לועדה רפואית ? ניתן לפנות לעו"ד אורי דלאל תאונות עבודה לצורך הערכת סיכויי התביעה ושוויה בטל': 0544-485312 או בדוא"ל: [email protected].

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button דילוג לתוכן