a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תאונת עבודה תביעה נגד המעביד

תאונת עבודה תביעה נגד המעביד

ערכת בטיחות

במקרים רבים שבהם מתרחשת תאונת עבודה ייתכן וקיימת עילה נזיקית להגשת תביעה נגד המעביד לצורך פיצויו של העובד שנפגע. בדוק האם קיימת לך עילת תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לך כתוצאה מתאונת עבודה !

בתי המשפט מכירים ביחסים הלא שוויוניים במערכת היחסים שבין מעביד לעובד. מעמדו העדיף של המעביד מתבטא בכך, שהוא פועל מתוך חופש בחירה מלא. הוא יוזם את הקמת המפעל, קובע את תחומי עיסוקו, את מבנהו וציודו, את תנאי העבודה, הוראות הבטיחות ונוהלי העבודה בו. הוא קובע איזו עבודה תוטל על עובד מסוים, בעל כישורים מסוימים וותק כזה או אחר של עבודה במקום, ויש בידו לשלוט במידת ההדרכה שיקבל אותו עובד. משכך, כאשר בתי המשפט דנים במקרים של תביעה נגד המעביד עקב תאונת עבודה, בתי המשפט נוטים להחמיר עם המעביד ולבדוק בקפידה כי המעביד קיים את כל חובות הזהירות המוטלות עליו.

על מעביד מוטלת החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה ולדאוג לקיומה, לתדרך את עובדיו כראוי, ולהזהירם מפני הסכנות הכרוכות בעבודה כדי למנוע תאונות עבודה. על המעביד לנקוט באמצעי בטיחות סבירים על מנת למנוע מהעובד סכנות מיותרות, ולהזהירו מפני סכנות קיימות, בעיקר יש לנקוט בצעדים סבירים כדי למנוע סכנות שניתן לצפותן מראש בשל אופי עבודה והמקום בו היא מתבצעת.

תאונת עבודה ביטוח לאומי

בתי המשפט הכירו בכך שקיימת חובה כללית וגורפת מצד המעביד לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי לוודא שעובדיו יוכלו לבצע את עבודתם בתנאי בטיחות אופטימאליים יחד עם זאת מהותם ומידתם של אותם אמצעי זהירות משתנות לאור טיבו, שכיחותו וחומרתו של הסיכון, שהמעביד מודע לו או חייב להיות מודע לו.

כך, למשל אם מדובר בסיכונים גלויים לעין, שאינם יוצאי דופן במיוחד, הרי ייתכן שמספיק להזהיר את העובד מפניהם ולהדריך אותו לגבי אופן מניעתם, אולם אם הסיכון חמור יותר או נסתר יותר או בלתי רגיל, הרי במקביל גוברים מידתם, גיוונם ותחכומם של אמצעי הזהירות שמעביד סביר חייב לנקוט כדי למנוע תאונת עבודה. כלומר, אמצעי הזהירות הסבירים הינם פונקציה של אופיו יוצא הדופן של הסיכון, של מידת הסיכון, ושל מידת הסכנה לשלומו ולבריאותו של העובד, הנובעת מאותו סיכון, אם אכן יתממש.

ככלל יש לאמר כי מעביד חייב חובות זהירות מוגברות כלפי עובדיו, הכוללות החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה, הדרכה בדבר שיטת העבודה, הסיכונים הטמונים בה וכללי הזהירות והבטיחות הנדרשים. המעביד חייב לפקח על ביצועה הנאות של העבודה, תוך הקפדה על יישום הוראות הבטיחות ומניעת סיכונים לעובד תוך סילוק מפגעים ויצירת סביבת עבודה בטוחה. חובות אלה קיימות בין אם העובד מצבע עבודתו בחצריו של המעביד (במקום העבודה) ובין אם לאו, כגון במצבים שבהם נשלח העובד לבצע את העבודה במוקומות חיצוניים.

בתביעה נגד המעביד עקב תאונת עבודה יש להוכיח את התרשלותו של המעביד. כלומר, אין זה מספיק שהעובד נפגע בתאונת עבודה אלא יש להראות שפגיעה זו נגרמה בשל התרשלותו או מחדליו של המעביד.

בנוסף בתביעה נגד המעביד יש להוכיח את הנזק שנגרם לנפגע, נכותו הרפואית וצרכיו המיוחדים עקב אותה תאונת עבודה.

במסגרת ראשי הנזק שנתבעים בתביעה נגד המעביד בגלל תאונת עבודה ניתן למצוא: הפסדי שכר, הפסד ימי מחלה ותנאים סוציאלים, כאב וסבל ועוגמת נפש בגין הפגיעה, הוצאות בגין עזרה, הוצאות נסיעות מוגברות, הוצאות טיפולים רפואיים ופארארפואיים, תרופות, ציוד שיקומי ורפואי, דיור מותאים, רכב מותאם ועוד.

כדי להוכיח את נכותו הרפואית של נפגע בתביעת תאונת עבודה יש צורך בחוות דעת רפואית, ולעיתים יש צורך במספר חוות דעת (כאשר מדובר בפגיעות במספר תחומי רפואה שונים).

לעיתים נדרשת גם חוות דעת של מומחה ביחות לצורך הוכחת התרשלותו של המעביד, ומכל מקום נדרשת ידיעה עמוקה של הוראות הבטיחות הרלוואנטיות, פקודת הבטיחות והתקנות שהוצאות מכוחה, תקנים רלוואנטיים, וכו'.

במקרה של תביעת תאונת עבודה מומלץ לפנות לעו"ד תאונת עבודה לצורך בירור של מלוא זכויות הנפגע לרבות בירור תביעה נגד המעביד.

אם נפגעת בתאונת עבודה ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544-485312.

No Comments

Leave a Comment

Call Now Button