a
a a
© 2017 זכויות נפגעי תאונות עבודה – אורי דלאל עורך דין - תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין
a
a

03-9405454

התקשרו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

9:00 - 18:00

זמינים לכל שאלה בימי א-ה

 

תאונת עבודה זכויות

תאונת עבודה זכויות

calculate winnings

נפגעי תאונות עבודה עשויים להיות זכאים לזכויות ממקורות שונים, כגון: ביטוח לאומי, תביעת נזיקין כנגד המזיק, תגמולי ביטוח ועוד. מומלץ לפנות לעו"ד תאונות עבודה לצורך מימוש זכויות הנפגע באופן המקסימלי.

במאמר זה נסקור בקצרה אילו זכויות עשויות לעמוד לרשותו של נפגע בתאונת עבודה:

תאונת עבודה ביטוח לאומי

לנפגע בתאונת עבודה זכויות בביטוח לאומי, ולשם כך יש לפנות למחלקת נפגעי עבודה בביטוח לאומי. במסגרת זאת ייתכן והנפגע יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה בגין אותם ימים שבהם ניעדר מעבודתו עקב הפגיעה בעבודה. בנוסף, בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו על ידי הועדה הרפואית ייתכן ויהיה זכאי הנפגע לקבלת מענק חד פעמי או קצבה חודשית. כמו כן, נפגע עבודה זכאי לזכויות נוספות כגון: שיקום, כיסוי הוצאות רפואיות בגין הפגיעה ועוד.

תאונת עבודה תביעת נזיקין

לנפגע בתאונת עבודה אף עשויה לעמוד עילת תביעה נזיקית וזאת באותם מקרים שתאונת העבודה ארעה עקב רשלנות או מחדל של צד ג' כלשהו. כך לדוגמא מוגשות תביעות נזיקין רבות בגין תאונות עבודה כנגד מעבידים, קבלנים, בעלי מקרקעין וכל גורם אשר אחראי לנזקי הנפגע בשל רשלנותו. לעניין זה יש לציין כי בתי המשפט מטילים חובות זהירות מוגברות על מעבידים כלפי עובדיהם ובכל מקרה של תאונת עבודה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום תאונות עבודה באשר לקיומה של עילת תביעה.

תאונת עבודה ביטוח

תאונת עבודה אף עשויה להקנות זכויות מכוח פוליסת ביטוח וזאת במידה והנפגע היה מבוטח בפוליסת ביטוח מתאימה כגון: אובדן כושר עבודה, נכות תאונתית ועוד. מניסיוננו, במקרים רבים חברות הביטוח מערימות קשיים רבים על נפגעים בתאונות עבודה בטענות שונות תוך עיכוב ולעיתים מניעת תגמולים, וזאת כאשר הנפגע זקוק להם יותר מכל.

במידה ונפגעת בתאונת עבודה מומלץ לנקוט בצעדים הבאים :

  • מומלץ לפנות לעו"ד בתחום הנזיקין בעל ניסיון ספציפי בייצוג נפגעים בתביעות בגין תאונות עבודה, ביטוח לאומי וביטוח. לעניין זה מוצע לפנות, בהקדם האפשרי, לקבלת ייעוץ הולם באופן אשר יוכל למקסם את זכויות הנפגע ולמנוע טעויות אפשריות שלא בטוח שניתן יהיה לתקנם בשלבים מאוחרים יותר.
  • מומלץ לדווח על תאונת העבודה בהזדמנות הראשונה למעביד ו/או מנהל העבודה.
  • מומלץ לאסוף ולשמור כמה שיותר ראיות אודות תאונת העבודה, לרבות תמונות, עדים וכיוצ"ב.
  • מומלץ לפנות לטיפול רפואי בהקדם האפשרי תוך ציון העובדה כי הפגיעה ארעה עקב תאונת עבודה. יש להקפיד כי הדבר אכן נרשם במסמכים הרפואיים, שכן אי רישום העובדה כי מדובר בתאונת עבודה עלול ליצור קשיים מיותרים בשלבים מאוחרים יותר.
  • יש לשמור את כל המסמכים הרפואיים הרלוואנטיים, קבלות בגין הוצאות עקב התאונה ועוד.
  • מומלץ להימנע משיחה עם חוקרים מטעם חברת הביטוח.
  • מומלץ לבדוק אילו ביטוחים נעשו ויש לבקש מהמעביד את פרטי הפוליסה כמו גם העתק מהפוליסה עצמה על מלוא נספחיה.

במידה ונפגעת בתאונת עבודה ניתן לפנות לייעוץ ראשוני ללא התחייבות לעו"ד אורי דלאל בטל': 0544485312 או דרך תיבת צור קשר.

No Comments

Leave a Comment